www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ӨЗГЕРИС ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 29-декабрьде «Өзбекстан Республикасының 2018-жылғы тийкарғы микроэкономикалық көрсеткишлери прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджет параметрлери ҳаққында»ғы қарары ҳәм «Салық ҳәм бюджет сиясатының 2018-жылға мөлшерленген тийкарғы бағдарлары қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ ЖАҢА СИСТЕМАСЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң өткен жыл 12-декабрьдеги «Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түп-тийкарынан реформалаў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында Мәмлекетлик хызметлер агентлиги, оның қурамында қарақалпақстан Республикасы басқармасы, қалалық ҳәм районлық орайлары шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ПЕРЗЕНТ НӘЗИК, ТӘРБИЯСЫ ОННАН ДА...

Қыз асырап, ул өсирген халқымыз перзетти өз өмириниң жалғасы есаплап перзент тәрбиясына көп кеўил аўдарып келеди. Перзент тәрбиясы сырттан қарағанда аңсаттай болғаны менен ҳақыйқатында жуўапкершиликти ҳәм мәжбүриятты талап етеди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТӘБИЙҒЫЙ ҲӘМ АНЫҚ ПӘНЛЕР АЙЛЫҒЫ

Мектебимизде «Тәбийғый ҳәм анық пәнлер» айлығы шөлкемлескенлик дәрежеде өткерилди. Пән айлығы даўамында класслар арасында ҳәр қыйлы ойынлар, таңлаўлар, жарыслар, сораў-жуўап кешелери шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТАЯНЫШ МЕКТЕПЛЕРИ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

Бүгинги күнде билимлендириў тараўында жаслардың ҳәр тәреплеме жетик, саламат ҳәм баркамал болып жетилисиўи ушын шараятлар жаратыўға бағдарланған үлкен дөретиўшилик ислер әмелге асырылмақта.

Xabardi oqi'w
02.03.2018
ТАЛАНТЛЫЛАР ДӘРГАЙЫНДА

ТАЛАНТЛЫЛАР ДӘРГАЙЫНДА

Нөкис районы 15-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебиниң ҳәр жылы дәстүрге айланған «Жыллық есап бериў» концерти болып өтти. Имарат залына мирәт етилген мийманлар, оқыўшылардың ата-аналары, муғаллимлер жыйналды. Солай етип, «Жыллық есап бериў» концерти басланды. Кешеде мектеп директоры Венера Өтегенова сөзге шығып, мектеп жәмәәтиниң ҳәм... Toliq oqish

07.06.2016
«КАСАБА ТУР» ВЕЛОМАРАФОНЫ

«КАСАБА ТУР» ВЕЛОМАРАФОНЫ

Кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелердеги ислеўши хызметкерлер ҳәм олардың шаңарақ ағзалары арасында саламат турмыс тәризин сәўлелендириў, спорт пенен шуғылланыўға кеңнен тартыў, спорт-саўаландырыў илажлары арқалы саламатлықларын тиклеўге көмеклесиў, велоспорттың ғалабалығына ерисиў, «Саламат ана ҳәм бала жылы» бағдарламасында белгиленген илажлардың... Toliq oqish

06.06.2016
ХОШХАБАР

ХОШХАБАР

Районлық ҳаял-қызлар комитети ҳәм «Мәҳәлле» фондының басламасы менен аўыл пуқаралар жыйыны диний ағартыўшылық ҳәм руўхый әдеп-икрамлылыққа тәрбиялаў мәселери бойынша мәсләҳәтшилериниң ис тәжирийбелерин еле де арттырыў мақсетинде «Ең үлгили мәсләҳәтши» таңлаўының районлық басқышы болып өтти. Таңлаўға райондағы барлық өзин-өзи басқарыў уйымлары... Toliq oqish

06.06.2016
ТӘБИЯТТЫ ҚОРҒАЎ ҲӘММЕМИЗДИҢ МИННЕТИМИЗ

ТӘБИЯТТЫ ҚОРҒАЎ ҲӘММЕМИЗДИҢ МИННЕТИМИЗ

Арал апатшылығы аймағында жасап атырған биз қарақалпақстанлылар ушын тәбиятты қорғаў ҳәм оған зыян тийгизбеў, экологиялық жақтан таза тәбийғый орталықты қәлиплестириў ең баслы ўазыйпаларының бири болып есапланады. Сонлықтан да биз экологиялық апатшылықтың қандай ақыбетлерге алып келетуғынын көрип, түсинген аймақ турғыны сыпатында тәбиятқа... Toliq oqish

06.06.2016
КРЕДИТ АЖЫРАТЫЎ ЖАҢА ТӘРТИБИ

КРЕДИТ АЖЫРАТЫЎ ЖАҢА ТӘРТИБИ

[justify]2016-жыл 3-февральда Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги тәрепинен «Коммерциялық банклер тәрепинен кәсип-өнер колледжлери питкериәшилерине микрокредитлер бериў тәртиби ҳаққында»ғы реже қабыл етиледи. Тәртип тийкарында, исбилерменлик жумысларын әмелге асырыў ушын мәмлекетлик дизимнен өткен ямаса юридикалық шахс устав фондында... Toliq oqish

06.06.2016
МЕКТЕБИМИЗ ЖАСЛАРЫ

МЕКТЕБИМИЗ ЖАСЛАРЫ

Келешегимизди айдын жолға баслаўшы, мәмлекетимизди дүньяға танытыўшы - бул жаслар болып есапланады. Ҳәзирги күнде жоқары жетискенликлерге ерисип атырған билимли, ақыллы, зийрек ҳәм талантлы жаслар елимизде көбейип атыр. Буның айқын мысалын районымыздағы 19-санлы мектептен көриўимизге болады. Мектеп оқыўшылары ҳәр түрли таңлаўлар ҳәм спорт... Toliq oqish

06.06.2016
ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ – ЕҢ АҒЛА ПАЗЫЙЛЕТ

ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ – ЕҢ АҒЛА ПАЗЫЙЛЕТ

9-МАЙ – ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ... Toliq oqish

03.06.2016
ДОСЛЫҚ ҲӘМ МӘДЕНИЯТ ФЕСТИВАЛЫ

ДОСЛЫҚ ҲӘМ МӘДЕНИЯТ ФЕСТИВАЛЫ

Өзбекистан халқын миллетине қарамастан Өзбекистан пуқаралары қурайды. (Өзбекистан Республикасы Конституциясы II баб, 8-статьясы).... Toliq oqish

03.06.2016
ЖЫЛ СӘРДАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

ЖЫЛ СӘРДАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

«Жыл сәрдары» таңлаўының районлық басқышы өткерилди.... Toliq oqish

03.06.2016
ХОШ БОЛ МЕКТЕБИМ – СӘЛЕМ КОЛЛЕДЖ!

ХОШ БОЛ МЕКТЕБИМ – СӘЛЕМ КОЛЛЕДЖ!

Заманагөй билимлер менен заманагөй кәсип-өнерге ийе боламыз!... Toliq oqish

03.06.2016