www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ӨЗГЕРИС ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 29-декабрьде «Өзбекстан Республикасының 2018-жылғы тийкарғы микроэкономикалық көрсеткишлери прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджет параметрлери ҳаққында»ғы қарары ҳәм «Салық ҳәм бюджет сиясатының 2018-жылға мөлшерленген тийкарғы бағдарлары қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ ЖАҢА СИСТЕМАСЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң өткен жыл 12-декабрьдеги «Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түп-тийкарынан реформалаў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында Мәмлекетлик хызметлер агентлиги, оның қурамында қарақалпақстан Республикасы басқармасы, қалалық ҳәм районлық орайлары шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ПЕРЗЕНТ НӘЗИК, ТӘРБИЯСЫ ОННАН ДА...

Қыз асырап, ул өсирген халқымыз перзетти өз өмириниң жалғасы есаплап перзент тәрбиясына көп кеўил аўдарып келеди. Перзент тәрбиясы сырттан қарағанда аңсаттай болғаны менен ҳақыйқатында жуўапкершиликти ҳәм мәжбүриятты талап етеди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТӘБИЙҒЫЙ ҲӘМ АНЫҚ ПӘНЛЕР АЙЛЫҒЫ

Мектебимизде «Тәбийғый ҳәм анық пәнлер» айлығы шөлкемлескенлик дәрежеде өткерилди. Пән айлығы даўамында класслар арасында ҳәр қыйлы ойынлар, таңлаўлар, жарыслар, сораў-жуўап кешелери шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТАЯНЫШ МЕКТЕПЛЕРИ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

Бүгинги күнде билимлендириў тараўында жаслардың ҳәр тәреплеме жетик, саламат ҳәм баркамал болып жетилисиўи ушын шараятлар жаратыўға бағдарланған үлкен дөретиўшилик ислер әмелге асырылмақта.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ЛЕЙШМАНИОЗ КЕСЕЛЛИГИ

Жаз мәўсими кирип келиўи менен жәнликлер көбейе баслайды. Соның ишинде, әсиресе, шыбынлар ҳәдден тыс көбейип адамларға ҳүжим жасап шағып жуқпалы кеселликлер тарқатады. Усындай кеселликлердиң бири – лейшманиоз кеселлиги. 2016-жыл Нөкис районында тери лейшманиозы менен аўырған 8 наўқас дизимге алынған. Бул кеселликтиң жуқпалы екенлигин есапқа алған ҳалда кеселлик ҳәм оның профилактикасы ҳаққында төмендеги мағлыўматларды келтирип өтемиз.
[center]ЛЕЙШМАНИОЗ КЕСЕЛЛИГИ[/center]
Бул кеселлик тери ҳәм высцериаль лейшманиозы болып еки түрге бөлинеди. Ал, тери лейшманиозы зоноз ҳәм антропоноз болып бөлинеди. Тери лейшманиозын қозғатыўшыларының ошағы қумтышқан, балпақтышқан ҳәм басқа да кемириўшилер болып есапланады. Кеселликтиң москит шыбынлары базы да тасбақалар да инфекция ошағы есапланады. Москитлер қумтышқанларын шаққаннан кейин бул қумтышқаны лейшманиоз кеселлигин жуқтыратын болып қалады яғный ол зыянланады. Бул шыбын тийкарынан қумтышқанлар инлеринде жасайды. Бир тышқан ининде 500ге жақын москит шыбынлары жасайды. Москитлер адамды шаққанда кеселлик қозғатыўшылар яғный лейшманиялар териге киреди, усы жол менен кеселлик жуғып раўажлана баслайды. Кеселликтиң бир-еки ҳәптеден бир ярым яки еки айға шекем жасырын дәўири өтеди. Териниң лейшмания қозғатыўшылары кирген орында қызыл реңли папула бирлемши лейшманиома пайда болады. Оның диаметри 2-3 мм болады. Бул папула тез үлкейип әтирапында тоқыма қызарып турады. Арадан 1-2 ҳәпте өткеннен кейин папула лейшманиоманың ортасында некроз басланады ҳәм үлкенлиги 10-15 мм ернеклери ойық, ириң менен қапланған жаралар пайда болады.
Адамлардың кеселлениіи жаз айларында яғный москитлердиң саны көбейетуғын дәўирине туўра келеди. Кеселликтиң ҳәдден тыс көтерилиўи сентябрь, октябрь айлары болып есапланады. Москитлер таң атқан ҳәм қуяш батып киятырған ўақытлары уша баслайды. Москит шыбынлар, әсиресе, адамды кешқурын көп шағады. Лейшманиоз бенен барлық жастағы адамлар кеселленеди. Бул кеселлик пенен аўырған адам тәўир болғаннан кейин жара орынлары ойылып тыртық болып қалады.
Бул москит шыбынларының личинкалары жыйналған шалшық суўларда, топланып қалған шығындыларда, мал қоралардағы топланып турған қыйларда көбейеди. Соның ушын шыбын личинкаларының көбейиў орынларын жоқ етиў яғный есик алдындағы шалшық суўларды көмип ямаса ағызып жиберип қурғатылса, топланып қалған шығындыларды тазалап жоқ етилсе, мал қора ишиндеги қыйларды жыйнап қоймай дәрҳал алып тасланса, үй ишлерин таза сақласа лейшманиоз кеселлигин тарқатыўшы москит шыбынлар болмайды. Жаз айында айна, есиклерге москит сеткалар қурып, түнде пешеханаларда жатыў керек. Егерде үйде тери лейшманиозы менен аўырған адам болса түнде жатқанда бул наўқастың жаралары жабық ҳалда болыўы керек. Себеби, түнде жараға қонған москитлер, саў адамға қонып терисине лейшмания қозғатыўшылары түсип тери астын зыянлайды.
Айша ПУРХАНОВА
районлық МСЭБОның
энтомология бөлими меңгериўшиси
[right](Сүўрет интернет материалларынан алынған)

[/right]скачать dle 10.5фильмы бесплатно

22.05.2017
O'xshash xabarlar: