www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЛЕЙШМАНИОЗ КЕСЕЛЛИГИ

Жаз мәўсими кирип келиўи менен жәнликлер көбейе баслайды. Соның ишинде, әсиресе, шыбынлар ҳәдден тыс көбейип адамларға ҳүжим жасап шағып жуқпалы кеселликлер тарқатады. Усындай кеселликлердиң бири – лейшманиоз кеселлиги. 2016-жыл Нөкис районында тери лейшманиозы менен аўырған 8 наўқас дизимге алынған. Бул кеселликтиң жуқпалы екенлигин есапқа алған ҳалда кеселлик ҳәм оның профилактикасы ҳаққында төмендеги мағлыўматларды келтирип өтемиз.
[center]ЛЕЙШМАНИОЗ КЕСЕЛЛИГИ[/center]
Бул кеселлик тери ҳәм высцериаль лейшманиозы болып еки түрге бөлинеди. Ал, тери лейшманиозы зоноз ҳәм антропоноз болып бөлинеди. Тери лейшманиозын қозғатыўшыларының ошағы қумтышқан, балпақтышқан ҳәм басқа да кемириўшилер болып есапланады. Кеселликтиң москит шыбынлары базы да тасбақалар да инфекция ошағы есапланады. Москитлер қумтышқанларын шаққаннан кейин бул қумтышқаны лейшманиоз кеселлигин жуқтыратын болып қалады яғный ол зыянланады. Бул шыбын тийкарынан қумтышқанлар инлеринде жасайды. Бир тышқан ининде 500ге жақын москит шыбынлары жасайды. Москитлер адамды шаққанда кеселлик қозғатыўшылар яғный лейшманиялар териге киреди, усы жол менен кеселлик жуғып раўажлана баслайды. Кеселликтиң бир-еки ҳәптеден бир ярым яки еки айға шекем жасырын дәўири өтеди. Териниң лейшмания қозғатыўшылары кирген орында қызыл реңли папула бирлемши лейшманиома пайда болады. Оның диаметри 2-3 мм болады. Бул папула тез үлкейип әтирапында тоқыма қызарып турады. Арадан 1-2 ҳәпте өткеннен кейин папула лейшманиоманың ортасында некроз басланады ҳәм үлкенлиги 10-15 мм ернеклери ойық, ириң менен қапланған жаралар пайда болады.
Адамлардың кеселлениіи жаз айларында яғный москитлердиң саны көбейетуғын дәўирине туўра келеди. Кеселликтиң ҳәдден тыс көтерилиўи сентябрь, октябрь айлары болып есапланады. Москитлер таң атқан ҳәм қуяш батып киятырған ўақытлары уша баслайды. Москит шыбынлар, әсиресе, адамды кешқурын көп шағады. Лейшманиоз бенен барлық жастағы адамлар кеселленеди. Бул кеселлик пенен аўырған адам тәўир болғаннан кейин жара орынлары ойылып тыртық болып қалады.
Бул москит шыбынларының личинкалары жыйналған шалшық суўларда, топланып қалған шығындыларда, мал қоралардағы топланып турған қыйларда көбейеди. Соның ушын шыбын личинкаларының көбейиў орынларын жоқ етиў яғный есик алдындағы шалшық суўларды көмип ямаса ағызып жиберип қурғатылса, топланып қалған шығындыларды тазалап жоқ етилсе, мал қора ишиндеги қыйларды жыйнап қоймай дәрҳал алып тасланса, үй ишлерин таза сақласа лейшманиоз кеселлигин тарқатыўшы москит шыбынлар болмайды. Жаз айында айна, есиклерге москит сеткалар қурып, түнде пешеханаларда жатыў керек. Егерде үйде тери лейшманиозы менен аўырған адам болса түнде жатқанда бул наўқастың жаралары жабық ҳалда болыўы керек. Себеби, түнде жараға қонған москитлер, саў адамға қонып терисине лейшмания қозғатыўшылары түсип тери астын зыянлайды.
Айша ПУРХАНОВА
районлық МСЭБОның
энтомология бөлими меңгериўшиси
[right](Сүўрет интернет материалларынан алынған)

[/right]скачать dle 10.5фильмы бесплатно

22.05.2017
O'xshash xabarlar: