www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ӨЗГЕРИС ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 29-декабрьде «Өзбекстан Республикасының 2018-жылғы тийкарғы микроэкономикалық көрсеткишлери прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджет параметрлери ҳаққында»ғы қарары ҳәм «Салық ҳәм бюджет сиясатының 2018-жылға мөлшерленген тийкарғы бағдарлары қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ ЖАҢА СИСТЕМАСЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң өткен жыл 12-декабрьдеги «Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түп-тийкарынан реформалаў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында Мәмлекетлик хызметлер агентлиги, оның қурамында қарақалпақстан Республикасы басқармасы, қалалық ҳәм районлық орайлары шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ПЕРЗЕНТ НӘЗИК, ТӘРБИЯСЫ ОННАН ДА...

Қыз асырап, ул өсирген халқымыз перзетти өз өмириниң жалғасы есаплап перзент тәрбиясына көп кеўил аўдарып келеди. Перзент тәрбиясы сырттан қарағанда аңсаттай болғаны менен ҳақыйқатында жуўапкершиликти ҳәм мәжбүриятты талап етеди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТӘБИЙҒЫЙ ҲӘМ АНЫҚ ПӘНЛЕР АЙЛЫҒЫ

Мектебимизде «Тәбийғый ҳәм анық пәнлер» айлығы шөлкемлескенлик дәрежеде өткерилди. Пән айлығы даўамында класслар арасында ҳәр қыйлы ойынлар, таңлаўлар, жарыслар, сораў-жуўап кешелери шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТАЯНЫШ МЕКТЕПЛЕРИ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

Бүгинги күнде билимлендириў тараўында жаслардың ҳәр тәреплеме жетик, саламат ҳәм баркамал болып жетилисиўи ушын шараятлар жаратыўға бағдарланған үлкен дөретиўшилик ислер әмелге асырылмақта.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТӘБИЯТТЫ ҚОРҒАЎ ҲӘММЕМИЗДИҢ МИННЕТИМИЗ

Арал апатшылығы аймағында жасап атырған биз қарақалпақстанлылар ушын тәбиятты қорғаў ҳәм оған зыян тийгизбеў, экологиялық жақтан таза тәбийғый орталықты қәлиплестириў ең баслы ўазыйпаларының бири болып есапланады. Сонлықтан да биз экологиялық апатшылықтың қандай ақыбетлерге алып келетуғынын көрип, түсинген аймақ турғыны сыпатында тәбиятқа итиятлылық пенен қатнас жасаўды дәўир талабы деп билемиз.
Қарақалпақстан Республикасы тәбиятты қорғаў комитетиниң Нөкис районлық суў қорларын қорғаў инспекциясы тәрепинен де қоршаған орталықты қорғаў, өсимликлер ҳәм ҳайўанатлар дүньясына зыян жеткизбеў, суў қорларының патасланыўына жол қоймаў ҳәм адамлар арасында экологиялық мәдениятты қәлиплестириў мақсетинде бир қанша унамлы жумыслар алып барылды.
Комитетимиз тәрепинен ислеп шығылған жоба тийкарында райондағы мәкеме ҳәм кәрханаларда, әсиресе, аўыл хожалығы тараўындағы хожалық жүргизиўши субъектлеринде, билимлендириў тараўы мәкемелеринде социаллық шериклик тийкарында үгит-нәсият жумысларын алып барып атырмыз. Мектеп ҳәм колледж оқыўшылары менен ушырасыўлар өткерип олар арасында тәбиятымызды асыраў, үй ҳәм оқыў орны әтирапын абаданластырыў ҳәм көклемзарластырыў, шаңарақларда экологиялық мәдениятты қәлиплестириў бойынша түсиндириў жумысларын алып бардық.
Халық арасында тәбиятты, суў қорларын қорғаў, экологиялық мәдениятты қәлиплестириў, үгит-нәсият ҳәм жәмийетлик қадағалаў жумысларын алып барыў ушын райондағы ҳәр бир өзин-өзи басқарыў уйымлары аймағынан жәмийетлик басламадағы инспекторларды жумысқа тарттық.
Жаңадан шөлкемлестирилип атырған аўыл жожалығы, ислеп шығарыўшы ҳәм басқа кәрханалар шөлкемлестирилиўи алдынан олар экоэкспертизадан өткерилиў менен бирге оларға экологияны асыраў бойынша түсиндириў жумысларын алып барып атырмыз. Бүгинги, әсиресе, бәҳәр мәўсиминде атыз шеллерин, бийдайдан босаған атызларды өртеўдиң алдын алыў мақсетинде ҳәр бир фермер менен түсиндириў жумысын алып барып, оларға ескертпелер тарқатылды.
5-июнь – Тәбиятты қорғаў күни мүнәсибети менен район аймағында, әсиресе, оқыўшы жаслар менен ушырасыўлар шөлкемлестириўди режелестиргенбиз. Бундай ушырасыўлар, түсиндириў ҳәм үгит-нәсият жумыслары халық арасында экологиялық мәдениятты қәлиплестириўде тийкарғы роль атқарады.

Оңғарбай АМАНБАЕВ
Қарақалпақстан Республикасы тәбиятты қорғаў комитетиниң Нөкис районы суў қорларын қорғаў бойынша инспекторы
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

06.06.2016
O'xshash xabarlar: