www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЛАЗЫМның лазымлары

Буннан бир жыл бурын «жаназа күни мал сойып, аўқат писириў, мейитти бир нешше күнлеп сақлаў дурыс емес, бул динимизге жат үрп-әдетлер» деген гәплерди еситкенде көпшиликтиң қыялына «қарақалпақ халқының басқа халықлардан өзгешелиги де усында емес пе, нешше әсирлерден берли ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған үрп-әдетлерди қалай бийкарлаймыз» деген ой-пикир келгенлиги рас (дәслепки ўақытлары өзимиз де усындай пикирде едик, себеби бундай үрп-әдетлер тек қарақалпақ халқында ушырасады).

Xabardi oqi'w
04.08.2018

СПОРТШЫ ҚЫЗДЫҢ ӘРМАНЫ

Меҳрибан Султанбаева «Тақыркөл» АПЖ аймағында жайласқан 9-санлы мектептиң 7-класында оқыйды.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Нөкис районы орайындағы «Ақмаңғыт» ППЖ да район ҳәкими А.Сейтахов, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры орынбасары Я.Бабажанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасарлары А.Тәжетдинов ҳәм Б.Ҳәбибуллаевлардың қатнасында көшпели қабыллаў болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Миллий гвардияның 2018-жыл 2-июнь күнги қоспа режеси тийкарында бүгинги күнде орынларда жынаятшылықтың ерте алдын алыў, пуқаралардың тынышлығын тәмийинлеў ҳәм олардың машқалаларын үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫҚШАМЛАСҚАН НЕКЕ ТОЙЛАРЫ

Нөкис районында 30-июнь – Жаслар күни байрам илажлары шеңберинде райондағы 5 кем тәмийинленген жас шаңарақтың неке тойлары болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

АДАМ САЎДАСЫНАН САҚЛАНЫҢ

Бүгинги күнде өз мақсетлерин гөзлеп шет мәмлекетлерге жумыс ҳәм ол жерден жасаў орынларын таўып бериўге ўәде берип, ол жерге барғаннан соң паспорт ҳәм басқа ҳүжжетлериңизди алдып қойып, сизди басқа адамларға қуллыққа сатып жибереўши шахслар да көплеп ушыраспақта.
Егер сиз жумыс ислеўге ямаса оқыўға нызам жолы менен барсаңыз, ҳуқықларыңыздың бузылмаў жағдайларының алдын алған боласыз. Оның ушын сиз дәслеп Өзбекистан Республикасы Мийнетти қорғаў министрлиги жанындағы Сыртқы мийнет миграциясы мәселелери агентлигине мүрәжат етиң. Егер сиз усы агентликтиң рухсатнамасы менен мийнет шәртнамасы тийкарында шет елге жумыс ислеўге барсаңыз барлық социаллық кепилликлер ҳәм медициналық қамсызландырыўлар көрсетиледи.
Егер шет мәмлекетлерге мийманға, дем алыўға, емлениўге, жумыс ислеўге ямаса басқа мақсетлерде бармақшы болсаңыз, алды менен сизди шет мәмлекетке жебериўши шахслар ямаса фирмалар жумысларының нызамлы екенлигин анықлаң. Сиз баратырған мәмлекеттиң тәртип қағыйдаларын билиўиңиз ҳәм оған әмел етиўиңиз зәрүр. Ол жерде сиз ушын жумыс ҳәм жасаў орны хақыйқаттан да бар екенлигин анықлаң. Басқа мәмлекетке барғаннан кейин ол жердеги жағдайыңызды нызамластырып алың, себеби, ол жерде сиз ўақтыншасыз.
Ең кереклиси, паспортыңыз ҳәм басқа ҳүжжетлериңизди ҳеш кимге бермең! Ҳеш ким оны сизден алып қойыў ҳуқықына ийе емес. Себеби паспорт Өзбекистан Республикасының мүлки. ҳеш қашан қәлбеки ҳүжжетлер менен мәмлекет шегарасын кесип өтиўге ҳәрекет етпең.
Шегараны бузыў бул аўыр жынаят, егер сизиң ҳуқықларыңыз бузылып атырған болса, ҳуқықты қорғаў уйымларына шет мәмлекетте болсаңыз Өзбекистанның усы мәмлекеттеги елшиханасына ямаса ўәкилханасына мүрәжат етиң.
Егер сиз шет ел пуқарасы менен неке қурмақшы болсаңыз, сизге некеден өтиўди усыныс етиўши инсанды жақыннан билиўге ҳәрекет етиң. Ең алды менен оның дүньяқарасы ҳаққында ойлап көриң. Сизди не мақсетте алып баратырғанлығын анықлаң.
Әзиз ўатанласлар, өмирде адаспай кеўилсиз жағдайларға түсип қалмаў, бағынышлы болмаў, қалаберсе басқалардың қурбанына айланып қалыўдан сергек болың!
Қуўаныш ЕСЕНБЕКОВ
Суд департаменти ҚР аймақлық
басқармасы бас инспекторы
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

01.06.2016
O'xshash xabarlar: