www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ӨЗГЕРИС ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 29-декабрьде «Өзбекстан Республикасының 2018-жылғы тийкарғы микроэкономикалық көрсеткишлери прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджет параметрлери ҳаққында»ғы қарары ҳәм «Салық ҳәм бюджет сиясатының 2018-жылға мөлшерленген тийкарғы бағдарлары қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ ЖАҢА СИСТЕМАСЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң өткен жыл 12-декабрьдеги «Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түп-тийкарынан реформалаў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында Мәмлекетлик хызметлер агентлиги, оның қурамында қарақалпақстан Республикасы басқармасы, қалалық ҳәм районлық орайлары шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ПЕРЗЕНТ НӘЗИК, ТӘРБИЯСЫ ОННАН ДА...

Қыз асырап, ул өсирген халқымыз перзетти өз өмириниң жалғасы есаплап перзент тәрбиясына көп кеўил аўдарып келеди. Перзент тәрбиясы сырттан қарағанда аңсаттай болғаны менен ҳақыйқатында жуўапкершиликти ҳәм мәжбүриятты талап етеди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТӘБИЙҒЫЙ ҲӘМ АНЫҚ ПӘНЛЕР АЙЛЫҒЫ

Мектебимизде «Тәбийғый ҳәм анық пәнлер» айлығы шөлкемлескенлик дәрежеде өткерилди. Пән айлығы даўамында класслар арасында ҳәр қыйлы ойынлар, таңлаўлар, жарыслар, сораў-жуўап кешелери шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТАЯНЫШ МЕКТЕПЛЕРИ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

Бүгинги күнде билимлендириў тараўында жаслардың ҳәр тәреплеме жетик, саламат ҳәм баркамал болып жетилисиўи ушын шараятлар жаратыўға бағдарланған үлкен дөретиўшилик ислер әмелге асырылмақта.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

АДАМ САЎДАСЫНАН САҚЛАНЫҢ

Бүгинги күнде өз мақсетлерин гөзлеп шет мәмлекетлерге жумыс ҳәм ол жерден жасаў орынларын таўып бериўге ўәде берип, ол жерге барғаннан соң паспорт ҳәм басқа ҳүжжетлериңизди алдып қойып, сизди басқа адамларға қуллыққа сатып жибереўши шахслар да көплеп ушыраспақта.
Егер сиз жумыс ислеўге ямаса оқыўға нызам жолы менен барсаңыз, ҳуқықларыңыздың бузылмаў жағдайларының алдын алған боласыз. Оның ушын сиз дәслеп Өзбекистан Республикасы Мийнетти қорғаў министрлиги жанындағы Сыртқы мийнет миграциясы мәселелери агентлигине мүрәжат етиң. Егер сиз усы агентликтиң рухсатнамасы менен мийнет шәртнамасы тийкарында шет елге жумыс ислеўге барсаңыз барлық социаллық кепилликлер ҳәм медициналық қамсызландырыўлар көрсетиледи.
Егер шет мәмлекетлерге мийманға, дем алыўға, емлениўге, жумыс ислеўге ямаса басқа мақсетлерде бармақшы болсаңыз, алды менен сизди шет мәмлекетке жебериўши шахслар ямаса фирмалар жумысларының нызамлы екенлигин анықлаң. Сиз баратырған мәмлекеттиң тәртип қағыйдаларын билиўиңиз ҳәм оған әмел етиўиңиз зәрүр. Ол жерде сиз ушын жумыс ҳәм жасаў орны хақыйқаттан да бар екенлигин анықлаң. Басқа мәмлекетке барғаннан кейин ол жердеги жағдайыңызды нызамластырып алың, себеби, ол жерде сиз ўақтыншасыз.
Ең кереклиси, паспортыңыз ҳәм басқа ҳүжжетлериңизди ҳеш кимге бермең! Ҳеш ким оны сизден алып қойыў ҳуқықына ийе емес. Себеби паспорт Өзбекистан Республикасының мүлки. ҳеш қашан қәлбеки ҳүжжетлер менен мәмлекет шегарасын кесип өтиўге ҳәрекет етпең.
Шегараны бузыў бул аўыр жынаят, егер сизиң ҳуқықларыңыз бузылып атырған болса, ҳуқықты қорғаў уйымларына шет мәмлекетте болсаңыз Өзбекистанның усы мәмлекеттеги елшиханасына ямаса ўәкилханасына мүрәжат етиң.
Егер сиз шет ел пуқарасы менен неке қурмақшы болсаңыз, сизге некеден өтиўди усыныс етиўши инсанды жақыннан билиўге ҳәрекет етиң. Ең алды менен оның дүньяқарасы ҳаққында ойлап көриң. Сизди не мақсетте алып баратырғанлығын анықлаң.
Әзиз ўатанласлар, өмирде адаспай кеўилсиз жағдайларға түсип қалмаў, бағынышлы болмаў, қалаберсе басқалардың қурбанына айланып қалыўдан сергек болың!
Қуўаныш ЕСЕНБЕКОВ
Суд департаменти ҚР аймақлық
басқармасы бас инспекторы
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

01.06.2016
O'xshash xabarlar: