www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

АДАМ САЎДАСЫНАН САҚЛАНЫҢ

Бүгинги күнде өз мақсетлерин гөзлеп шет мәмлекетлерге жумыс ҳәм ол жерден жасаў орынларын таўып бериўге ўәде берип, ол жерге барғаннан соң паспорт ҳәм басқа ҳүжжетлериңизди алдып қойып, сизди басқа адамларға қуллыққа сатып жибереўши шахслар да көплеп ушыраспақта.
Егер сиз жумыс ислеўге ямаса оқыўға нызам жолы менен барсаңыз, ҳуқықларыңыздың бузылмаў жағдайларының алдын алған боласыз. Оның ушын сиз дәслеп Өзбекистан Республикасы Мийнетти қорғаў министрлиги жанындағы Сыртқы мийнет миграциясы мәселелери агентлигине мүрәжат етиң. Егер сиз усы агентликтиң рухсатнамасы менен мийнет шәртнамасы тийкарында шет елге жумыс ислеўге барсаңыз барлық социаллық кепилликлер ҳәм медициналық қамсызландырыўлар көрсетиледи.
Егер шет мәмлекетлерге мийманға, дем алыўға, емлениўге, жумыс ислеўге ямаса басқа мақсетлерде бармақшы болсаңыз, алды менен сизди шет мәмлекетке жебериўши шахслар ямаса фирмалар жумысларының нызамлы екенлигин анықлаң. Сиз баратырған мәмлекеттиң тәртип қағыйдаларын билиўиңиз ҳәм оған әмел етиўиңиз зәрүр. Ол жерде сиз ушын жумыс ҳәм жасаў орны хақыйқаттан да бар екенлигин анықлаң. Басқа мәмлекетке барғаннан кейин ол жердеги жағдайыңызды нызамластырып алың, себеби, ол жерде сиз ўақтыншасыз.
Ең кереклиси, паспортыңыз ҳәм басқа ҳүжжетлериңизди ҳеш кимге бермең! Ҳеш ким оны сизден алып қойыў ҳуқықына ийе емес. Себеби паспорт Өзбекистан Республикасының мүлки. ҳеш қашан қәлбеки ҳүжжетлер менен мәмлекет шегарасын кесип өтиўге ҳәрекет етпең.
Шегараны бузыў бул аўыр жынаят, егер сизиң ҳуқықларыңыз бузылып атырған болса, ҳуқықты қорғаў уйымларына шет мәмлекетте болсаңыз Өзбекистанның усы мәмлекеттеги елшиханасына ямаса ўәкилханасына мүрәжат етиң.
Егер сиз шет ел пуқарасы менен неке қурмақшы болсаңыз, сизге некеден өтиўди усыныс етиўши инсанды жақыннан билиўге ҳәрекет етиң. Ең алды менен оның дүньяқарасы ҳаққында ойлап көриң. Сизди не мақсетте алып баратырғанлығын анықлаң.
Әзиз ўатанласлар, өмирде адаспай кеўилсиз жағдайларға түсип қалмаў, бағынышлы болмаў, қалаберсе басқалардың қурбанына айланып қалыўдан сергек болың!
Қуўаныш ЕСЕНБЕКОВ
Суд департаменти ҚР аймақлық
басқармасы бас инспекторы
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

01.06.2016
O'xshash xabarlar: