www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

АҚ ӘЖЕЛ

Әсир обасына қарсы гүресиў биргеликте ҳәм турақлы жумыс алып барыўды талап етеди. Бул бағдарда нәшебентлик өнимлериниң тарқатылыў жолларының тийкарғы буўыны есапланған тасыўшы ҳәм сатыўшы шахсларды анықлаў, нәшебентликтиң аўыр ақыбетлерин кең жәмийетшиликке хабардар етиў арқалы халықтың сергеклигин асырыў бойынша үгит-нәсият илажларының нәтийжелилигин асырыў илажларын көриў әҳмийетли есапланады.
Нәшебентлик өнимлери саўдасы менен шуғылланыўшы адам дүньядан өтип кеткен атасын да тыныш қоймайды. Оның атына ғарғыс ҳәм нәлетлер жаўдырады. Бир мысал. Атабаевлар шаңарағы нәшебентлик өнимлер саўдасы менен шуғылланғаны ушын туңқуйыққа түсип қалды. Хожалық баслығы О.Атабаев буннан бирнеше жыл бурын героин нәшебентлик өнимлерин сатқаны ушын жынайы жуўапкершиликке тартылған еди. Оның өмирлик жолдасы буннан дурыс жуўмақ шығарыў орнына өзи де бул саўда менен шуғылланды. Буның себеби соралғанда «қәрежеттиң жетиспеўшилиги себепли бул иске қол урдым» деген жуўап берди. Бул бир сылтаў ғана...
Халқымызда соқыр ҳасасын бир мәрте жоғалтады деген нақыл бар. Атабаевлар шаңарағы жынаят жолына дәслеп адасып кирип қалған болыўы мүмкин, бирақ соңынан нәшебентлик саўдасын кәсип етип алғаны анық.
Жәмийетшилик итибарын ҳәм қадағалаўын күшейтиў, жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм оларды болдырмаўдың әҳмийетли шәртлери есапланады. Бул бағдарда ҳәммени сергекликке шақырыў арқалы қәўип салып турған «ақ әжел»диң тамырына балта урған боламыз.

М.ДӘЎЛЕТМУРАТОВ
Жазаны орынлаў колонияларында
нызамлардың орынланыўын қадағалаў
бойынша Қоңырат районы прокуроры
А.ЕРГУНУСОВ
Нөкис районы прокурорының аға жәрдемшиси
[right][/right]скачать dle 10.5фильмы бесплатно

13.07.2016
O'xshash xabarlar: