www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ӨЗГЕРИС ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 29-декабрьде «Өзбекстан Республикасының 2018-жылғы тийкарғы микроэкономикалық көрсеткишлери прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджет параметрлери ҳаққында»ғы қарары ҳәм «Салық ҳәм бюджет сиясатының 2018-жылға мөлшерленген тийкарғы бағдарлары қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ ЖАҢА СИСТЕМАСЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң өткен жыл 12-декабрьдеги «Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түп-тийкарынан реформалаў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында Мәмлекетлик хызметлер агентлиги, оның қурамында қарақалпақстан Республикасы басқармасы, қалалық ҳәм районлық орайлары шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ПЕРЗЕНТ НӘЗИК, ТӘРБИЯСЫ ОННАН ДА...

Қыз асырап, ул өсирген халқымыз перзетти өз өмириниң жалғасы есаплап перзент тәрбиясына көп кеўил аўдарып келеди. Перзент тәрбиясы сырттан қарағанда аңсаттай болғаны менен ҳақыйқатында жуўапкершиликти ҳәм мәжбүриятты талап етеди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТӘБИЙҒЫЙ ҲӘМ АНЫҚ ПӘНЛЕР АЙЛЫҒЫ

Мектебимизде «Тәбийғый ҳәм анық пәнлер» айлығы шөлкемлескенлик дәрежеде өткерилди. Пән айлығы даўамында класслар арасында ҳәр қыйлы ойынлар, таңлаўлар, жарыслар, сораў-жуўап кешелери шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТАЯНЫШ МЕКТЕПЛЕРИ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

Бүгинги күнде билимлендириў тараўында жаслардың ҳәр тәреплеме жетик, саламат ҳәм баркамал болып жетилисиўи ушын шараятлар жаратыўға бағдарланған үлкен дөретиўшилик ислер әмелге асырылмақта.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

АҚ ӘЖЕЛ

Әсир обасына қарсы гүресиў биргеликте ҳәм турақлы жумыс алып барыўды талап етеди. Бул бағдарда нәшебентлик өнимлериниң тарқатылыў жолларының тийкарғы буўыны есапланған тасыўшы ҳәм сатыўшы шахсларды анықлаў, нәшебентликтиң аўыр ақыбетлерин кең жәмийетшиликке хабардар етиў арқалы халықтың сергеклигин асырыў бойынша үгит-нәсият илажларының нәтийжелилигин асырыў илажларын көриў әҳмийетли есапланады.
Нәшебентлик өнимлери саўдасы менен шуғылланыўшы адам дүньядан өтип кеткен атасын да тыныш қоймайды. Оның атына ғарғыс ҳәм нәлетлер жаўдырады. Бир мысал. Атабаевлар шаңарағы нәшебентлик өнимлер саўдасы менен шуғылланғаны ушын туңқуйыққа түсип қалды. Хожалық баслығы О.Атабаев буннан бирнеше жыл бурын героин нәшебентлик өнимлерин сатқаны ушын жынайы жуўапкершиликке тартылған еди. Оның өмирлик жолдасы буннан дурыс жуўмақ шығарыў орнына өзи де бул саўда менен шуғылланды. Буның себеби соралғанда «қәрежеттиң жетиспеўшилиги себепли бул иске қол урдым» деген жуўап берди. Бул бир сылтаў ғана...
Халқымызда соқыр ҳасасын бир мәрте жоғалтады деген нақыл бар. Атабаевлар шаңарағы жынаят жолына дәслеп адасып кирип қалған болыўы мүмкин, бирақ соңынан нәшебентлик саўдасын кәсип етип алғаны анық.
Жәмийетшилик итибарын ҳәм қадағалаўын күшейтиў, жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм оларды болдырмаўдың әҳмийетли шәртлери есапланады. Бул бағдарда ҳәммени сергекликке шақырыў арқалы қәўип салып турған «ақ әжел»диң тамырына балта урған боламыз.

М.ДӘЎЛЕТМУРАТОВ
Жазаны орынлаў колонияларында
нызамлардың орынланыўын қадағалаў
бойынша Қоңырат районы прокуроры
А.ЕРГУНУСОВ
Нөкис районы прокурорының аға жәрдемшиси
[right][/right]скачать dle 10.5фильмы бесплатно

13.07.2016
O'xshash xabarlar: