www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЛАЗЫМның лазымлары

Буннан бир жыл бурын «жаназа күни мал сойып, аўқат писириў, мейитти бир нешше күнлеп сақлаў дурыс емес, бул динимизге жат үрп-әдетлер» деген гәплерди еситкенде көпшиликтиң қыялына «қарақалпақ халқының басқа халықлардан өзгешелиги де усында емес пе, нешше әсирлерден берли ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған үрп-әдетлерди қалай бийкарлаймыз» деген ой-пикир келгенлиги рас (дәслепки ўақытлары өзимиз де усындай пикирде едик, себеби бундай үрп-әдетлер тек қарақалпақ халқында ушырасады).

Xabardi oqi'w
04.08.2018

СПОРТШЫ ҚЫЗДЫҢ ӘРМАНЫ

Меҳрибан Султанбаева «Тақыркөл» АПЖ аймағында жайласқан 9-санлы мектептиң 7-класында оқыйды.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Нөкис районы орайындағы «Ақмаңғыт» ППЖ да район ҳәкими А.Сейтахов, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры орынбасары Я.Бабажанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасарлары А.Тәжетдинов ҳәм Б.Ҳәбибуллаевлардың қатнасында көшпели қабыллаў болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Миллий гвардияның 2018-жыл 2-июнь күнги қоспа режеси тийкарында бүгинги күнде орынларда жынаятшылықтың ерте алдын алыў, пуқаралардың тынышлығын тәмийинлеў ҳәм олардың машқалаларын үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫҚШАМЛАСҚАН НЕКЕ ТОЙЛАРЫ

Нөкис районында 30-июнь – Жаслар күни байрам илажлары шеңберинде райондағы 5 кем тәмийинленген жас шаңарақтың неке тойлары болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

АҚ ӘЖЕЛ

Әсир обасына қарсы гүресиў биргеликте ҳәм турақлы жумыс алып барыўды талап етеди. Бул бағдарда нәшебентлик өнимлериниң тарқатылыў жолларының тийкарғы буўыны есапланған тасыўшы ҳәм сатыўшы шахсларды анықлаў, нәшебентликтиң аўыр ақыбетлерин кең жәмийетшиликке хабардар етиў арқалы халықтың сергеклигин асырыў бойынша үгит-нәсият илажларының нәтийжелилигин асырыў илажларын көриў әҳмийетли есапланады.
Нәшебентлик өнимлери саўдасы менен шуғылланыўшы адам дүньядан өтип кеткен атасын да тыныш қоймайды. Оның атына ғарғыс ҳәм нәлетлер жаўдырады. Бир мысал. Атабаевлар шаңарағы нәшебентлик өнимлер саўдасы менен шуғылланғаны ушын туңқуйыққа түсип қалды. Хожалық баслығы О.Атабаев буннан бирнеше жыл бурын героин нәшебентлик өнимлерин сатқаны ушын жынайы жуўапкершиликке тартылған еди. Оның өмирлик жолдасы буннан дурыс жуўмақ шығарыў орнына өзи де бул саўда менен шуғылланды. Буның себеби соралғанда «қәрежеттиң жетиспеўшилиги себепли бул иске қол урдым» деген жуўап берди. Бул бир сылтаў ғана...
Халқымызда соқыр ҳасасын бир мәрте жоғалтады деген нақыл бар. Атабаевлар шаңарағы жынаят жолына дәслеп адасып кирип қалған болыўы мүмкин, бирақ соңынан нәшебентлик саўдасын кәсип етип алғаны анық.
Жәмийетшилик итибарын ҳәм қадағалаўын күшейтиў, жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм оларды болдырмаўдың әҳмийетли шәртлери есапланады. Бул бағдарда ҳәммени сергекликке шақырыў арқалы қәўип салып турған «ақ әжел»диң тамырына балта урған боламыз.

М.ДӘЎЛЕТМУРАТОВ
Жазаны орынлаў колонияларында
нызамлардың орынланыўын қадағалаў
бойынша Қоңырат районы прокуроры
А.ЕРГУНУСОВ
Нөкис районы прокурорының аға жәрдемшиси
[right][/right]скачать dle 10.5фильмы бесплатно

13.07.2016
O'xshash xabarlar: