www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

БҮГИНГИ БАСПАСӨЗ – ЕРКИН СӨЗ, ЕРКИН ПИКИР ҲӘМ АЗАТ ИНСАН ТӘ¬ҒДИРИ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ

27-июнь сәнеси Өзбекстанда 1993-жыл 24-июньда шығарылған Президент Пәрманына муўапық Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни байрамы сыпатында белгиленеди.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАСЛАР

Усы жылдың 28-июнь күни район орайындағы 15-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде Өзбекистан жаслар аўқамы Нөкис районлық Кеңеси, район ҳәкимлиги, район прокуротурасы ҳәм бир қатар тийисли тараў басшылары тәрепинен колледж ҳәм мектеп оқыўшылары менен «Ҳәким ҳәм жаслар» атамасында ашық сәўбет өткерилди.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

РУЎХЫЙ-АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ ИЛАЖЫ

Нөкис районы ҳәкимлигиниң киши мәжилислер залында «Халық арасында руўхый-ағартыўшылық илажларды шөлкемлестириў» атамасында оқыў-семинары болып өтти.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ЖАСЛАР АРАСЫНДА СПОРТ ЖАРЫСЛАРЫ

Өткен жылы Президентимиз тәрепинен 30-июнь күнин жаслар күни деп белгиленген еди. Бүгинги күнде бул сәне мәмлекетимиз бойлап жаслар байрамы сыпатында белгиленбекте.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

МАЛ БАҚСАҢ...

Бүгинги күнде базарларымызда гөш-сүт өнимлери баҳалары кескин өсип, олардың турақлығына ерисиў имканы болмай атыр.

Xabardi oqi'w
10.07.2018
БҮГИНГИ БАСПАСӨЗ – ЕРКИН СӨЗ, ЕРКИН ПИКИР ҲӘМ АЗАТ ИНСАН ТӘ¬ҒДИРИ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ

БҮГИНГИ БАСПАСӨЗ – ЕРКИН СӨЗ, ЕРКИН ПИКИР ҲӘМ АЗАТ ИНСАН ТӘ¬ҒДИРИ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ

27-июнь сәнеси Өзбекстанда 1993-жыл 24-июньда шығарылған Президент Пәрманына муўапық Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни байрамы сыпатында белгиленеди.... Toliq oqish

10.07.2018
ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАСЛАР

ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАСЛАР

Усы жылдың 28-июнь күни район орайындағы 15-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде Өзбекистан жаслар аўқамы Нөкис районлық Кеңеси, район ҳәкимлиги, район прокуротурасы ҳәм бир қатар тийисли тараў басшылары тәрепинен колледж ҳәм мектеп оқыўшылары менен «Ҳәким ҳәм жаслар» атамасында ашық сәўбет өткерилди.... Toliq oqish

10.07.2018
МАЛ БАҚСАҢ...

МАЛ БАҚСАҢ...

Бүгинги күнде базарларымызда гөш-сүт өнимлери баҳалары кескин өсип, олардың турақлығына ерисиў имканы болмай атыр.... Toliq oqish

10.07.2018
70 ХОЖАЛЫҚҚА САЎҒА

70 ХОЖАЛЫҚҚА САЎҒА

Өзбекстан кәсиплик аўқамлары федерациясы тәрепинен районымыз аймағындағы кем тәмийинленген шаңарақлар ҳәм солар қатары тәбийғый газ жетип бармаған 70 хожалыққа заманагөй газ плиталар ҳәм 45 газ баллонлары тапсырылды.... Toliq oqish

10.07.2018
ИМТИХАН ЖОҚАРЫ ДӘРЕЖЕДЕ ӨТКЕРИЛДИ

ИМТИХАН ЖОҚАРЫ ДӘРЕЖЕДЕ ӨТКЕРИЛДИ

Быйылғы оқыў жылында Шортанбай аўыл хожалық кәсип-өнер колледжин аўыл хожалығы машина ҳәм үскенелерине техникалық хызмет көрсетиў механиги қәнигелигин 25 оқыўшы, компьютер инженеринги техниги қәнигелигин 24 оқыўшы ҳәм тигиў ҳәм тигиў трикотаж буйымларын ислеп шығарыў техник-технологи қәнигеликлерин 17 оқыўшы питкериў алдында тур.... Toliq oqish

10.07.2018
ЖЫЛДЫҢ ДӘСЛЕПКИ ҚЫРМАНЫ ШАШЛАНДЫ

ЖЫЛДЫҢ ДӘСЛЕПКИ ҚЫРМАНЫ ШАШЛАНДЫ

Тамара ДОШМУРАТОВА – «Aгропилле» кәрханасының Нөкис районы бойынша агрономы: – Аўыл хожалығында қысқа пурсат ишинде көп дәрамат келтиретуғын таралардың бири – пиллешилик болып табылады. Бирақ бул тараў тынымсыз мийнетти талап етеди.... Toliq oqish

10.07.2018
ЕМЛЕЎХАНА ИМАРАТЫ БОЙ ТИКЛЕМЕКТЕ

ЕМЛЕЎХАНА ИМАРАТЫ БОЙ ТИКЛЕМЕКТЕ

Жылдырымдай тез пәт пенен раўажланып баратырған бүгинги күнде адамлардың дүнья танымы да, өмирге деген көзқарасы да пүткиллей жаңаланып, алға илгерилеп бармақта.... Toliq oqish

10.07.2018
ХАЛЫҚ ПЕНЕН УШЫРАСЫЎ

ХАЛЫҚ ПЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Бүгинги күнде «Абат аўыл» бағдарламасы тийкарында қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары ҳәўиж алып атырған «Саманбай» АПЖ «Қус ферма» аўылында район ҳәкими сектор басшылары ҳәм тийисли тараў баслықлары менен бирликте халықтың машқалаларын үйрениў, шешими бар болған мәселелерди сол жердиң өзинде шешиў мақсетинде халық пенен ушырасты.... Toliq oqish

10.07.2018
ШЫПАКЕРЛЕРГЕ ШЕБЕРЛИК САБАҚЛАРЫ ӨТИЛДИ

ШЫПАКЕРЛЕРГЕ ШЕБЕРЛИК САБАҚЛАРЫ ӨТИЛДИ

2-июнь күни районық медицина бирлеспеси көп тармақлы поликлиникасында Республикалық онкология ҳәм радиология илимий-әмелий медицина орайының бир топар профессор қәнигелери қатнасында «Онкологиялық кеселликлерди ерте анықлаў ҳәм заманагөй емлеў усыллары» атамасында медицина хызметкерлериниң тәжирийбелерин жетилистириўге қаратылған шеберлик... Toliq oqish

09.07.2018
ЖАҢА ИНСПЕКЦИЯ ИС БАСЛАДЫ

ЖАҢА ИНСПЕКЦИЯ ИС БАСЛАДЫ

Бүгинги күнде экономикамызды турақлы раўажландырыў, азық-аўқат қәўипсизлигин тәмийинлеў, елимиздиң экспорт потенциалын асырыўда аўыл хожалығы тараўының орны ҳәм әҳмийети барған сайын артып бармақта.... Toliq oqish

09.07.2018