www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЖАРЫС, ТАҢЛАЎ, КЕШЕЛЕР

Мектебимизде оқыўшылардың бос ў мазмунлы өткериў мақсетинде ҳәр қыйлы жарыс, таңлаў, кешелер шөлкемлестирилип барылады. Мине усындай жарыслардан бири «Китап-руўхый ғәзийне» атамасында болып өтти.

Xabardi oqi'w
07.02.2018

ТАРИЙХЫМЫЗДА ӨШПЕС ИЗ ҚАЛДЫРДЫ

[center][/center]Қаҳармансыз миллет болмайды. Бизиң мәмлекетимиздиң қаҳарманы, ғәрезсизлигимиздиң тийкарын салыўшы, халқымыздың атасы Ислам Әбдуғаниевич Каримов. Быйыл бул инсанның 80 жыллығы, бул сәне мәмлекетимиздиң барлық орынларында кең түрде белгиленбекте.

Xabardi oqi'w
07.02.2018

АЎЫЛЛАСЫМЫЗ ЖЕҢИМПАЗ

24-январь күни Нөкис қаласындағы Имам ийшан Муҳаммад жәмийетлик мешитинде «Өзбекстан Қуран оқыў жарысы – 2018» таңлаўының аймақлық басқышы болып өтти.

Xabardi oqi'w
02.02.2018

ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАС ФЕРМЕРЛЕР

«Қутанкөл» агроэкономикалық кәсип-өнер колледжинде район ҳәкими, Өзбекистан жаслар аўқамы Нөкис районлық Кеңеси, район прокуратурасы ҳәм бир қатар тийисли тараў басшылары тәрепинен колледж питкериўшилери менен «Ҳәким ҳәм жас фермерлер» атамасында ашық сәўбет өткерилди.

Xabardi oqi'w
02.02.2018

БӘНТЛИК ТӘМИЙИНЛЕНЕДИ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 12-сентябрьдеги «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары ҳәм Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 5-октябрьдеги «Өзбекистан Республикасы Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министрлиги жанындағы Жәмийетлик жумыслар қоры жумысын шөлкемлестириў ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси тәрепинен тийисли қарар қабыл етилип, бир қатар илажлар әмелге асырылды.

Xabardi oqi'w
09.01.2018

ҚУРЫЛЫС ИСЛЕРИ ҚЫЗҒЫН

Соңғы жыллары мәмлекетимизде қурылыс көлеми кеңнен ен жайып, аўыл-аймақларымызда бир-биринен көркем биналар бой тиклемекте. Әлбетте, бундай дөретиўшилик ислер елимиздиң экономикалық күш-қүдиретин, халқымыздың мийнеткешлигин, өсип киятырған жас әўладлардың ертеңги айдын келешекке деген исенимин дәлийллеп турғандай. Буны бүигнги күнде бәршемиз көрип, гүўасы болып жүрмиз.
[center]ҚУРЫЛЫС ИСЛЕРИ ҚЫЗҒЫН[/center]
Район орайына кирер жерде Ақмаңғыт гүзары көшесиниң бойында Қутанкөл агроэкономика колледжи менен қатар дүзеп бой тиклеп атырған қурылыс объектлери де әне, усындай елимизде әмелге асырылып атырған реформалардың жемиси болып табылады. Усы жылдың март айында бас кесип алып ислеўши «Жаңа қәдем» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң қолы гүл қурылысшылары тәрепинен қурылып баслаған бул еки қабатлы 16 квартиралы турақ жайлардың бүгинги күнге келип екеўиниң төбелери бастырылып, ишки ҳәм сыртқы жумыслары исленип атырған болса, бир имаратының екинши қабатында гербиш өриў жумыслары жуўмақланыў алдында тур.
– Сметалық баҳасы 1 млрд 245 млн сум болған бул қурылыс ислеринен бүгинги күнге шекем 896 млн сумлық жумыс көлеми орынланды, -дейди жәмийеттиң бас инженери Замир Әметов, – Қурылыста жәми 70тен аслам қурылысшы жаслар мийнет еткен болса, соннан 80 пайызы жергиликли турғынлардан ибарат. Қуда қәлесе, декабрь айында қурылыс жумысларын жуўмақлап, турақ жай ийелерине инам етемиз, -дейди ол.
Биз бир қатар қурылысшылар арасында болып олар менен гүрриңлескенимизде олардың кеўил кейпиятлары жоқары екенлигин көрип, жәмәәтте аўызбиршиликтиң беккем екенлигин сезиндик.
– Ис ҳақыларымызды өз ўақтында алып турмыз, - дейди қурылыс кепсерлеўши Алмат Низаматдинов, – Бул жерде ҳәр кимге ҳәр түрли ҳақы төленеди. Яғный, гербиш өриўши, бетоншы сыяқлы кәсип ийелерине орынлаған жумыс көлемине қарай пул берилсе кепсерлеўши, электриклерге айлық ис ҳақы төленеди. Қулласы, басшыларға наразшылығымыз жоқ, -дейди ол.
Усы жерде Өзбекстан Қаҳарманы, белгили жазыўшы Төлепберген Қайыпбергеновтың: «Елим деп, журтым деп ат шапқанлардың бәйги сызығы бир болады» деген даналық сөзлерин ерксиз еске алдым. Халықтың пәраўан турмысы ушын өзлериниң кәсиплик шеберлигин аянбай хызмет етип атырған бул қурылысшыларды көрип көзиң қуўанады.

Жеңис СЕЙДУЛЛАЕВ
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

09.12.2017
O'xshash xabarlar: