www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЛАЗЫМның лазымлары

Буннан бир жыл бурын «жаназа күни мал сойып, аўқат писириў, мейитти бир нешше күнлеп сақлаў дурыс емес, бул динимизге жат үрп-әдетлер» деген гәплерди еситкенде көпшиликтиң қыялына «қарақалпақ халқының басқа халықлардан өзгешелиги де усында емес пе, нешше әсирлерден берли ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған үрп-әдетлерди қалай бийкарлаймыз» деген ой-пикир келгенлиги рас (дәслепки ўақытлары өзимиз де усындай пикирде едик, себеби бундай үрп-әдетлер тек қарақалпақ халқында ушырасады).

Xabardi oqi'w
04.08.2018

СПОРТШЫ ҚЫЗДЫҢ ӘРМАНЫ

Меҳрибан Султанбаева «Тақыркөл» АПЖ аймағында жайласқан 9-санлы мектептиң 7-класында оқыйды.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Нөкис районы орайындағы «Ақмаңғыт» ППЖ да район ҳәкими А.Сейтахов, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры орынбасары Я.Бабажанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасарлары А.Тәжетдинов ҳәм Б.Ҳәбибуллаевлардың қатнасында көшпели қабыллаў болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Миллий гвардияның 2018-жыл 2-июнь күнги қоспа режеси тийкарында бүгинги күнде орынларда жынаятшылықтың ерте алдын алыў, пуқаралардың тынышлығын тәмийинлеў ҳәм олардың машқалаларын үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫҚШАМЛАСҚАН НЕКЕ ТОЙЛАРЫ

Нөкис районында 30-июнь – Жаслар күни байрам илажлары шеңберинде райондағы 5 кем тәмийинленген жас шаңарақтың неке тойлары болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ҚУРЫЛЫС ИСЛЕРИ ҚЫЗҒЫН

Соңғы жыллары мәмлекетимизде қурылыс көлеми кеңнен ен жайып, аўыл-аймақларымызда бир-биринен көркем биналар бой тиклемекте. Әлбетте, бундай дөретиўшилик ислер елимиздиң экономикалық күш-қүдиретин, халқымыздың мийнеткешлигин, өсип киятырған жас әўладлардың ертеңги айдын келешекке деген исенимин дәлийллеп турғандай. Буны бүигнги күнде бәршемиз көрип, гүўасы болып жүрмиз.
[center]ҚУРЫЛЫС ИСЛЕРИ ҚЫЗҒЫН[/center]
Район орайына кирер жерде Ақмаңғыт гүзары көшесиниң бойында Қутанкөл агроэкономика колледжи менен қатар дүзеп бой тиклеп атырған қурылыс объектлери де әне, усындай елимизде әмелге асырылып атырған реформалардың жемиси болып табылады. Усы жылдың март айында бас кесип алып ислеўши «Жаңа қәдем» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң қолы гүл қурылысшылары тәрепинен қурылып баслаған бул еки қабатлы 16 квартиралы турақ жайлардың бүгинги күнге келип екеўиниң төбелери бастырылып, ишки ҳәм сыртқы жумыслары исленип атырған болса, бир имаратының екинши қабатында гербиш өриў жумыслары жуўмақланыў алдында тур.
– Сметалық баҳасы 1 млрд 245 млн сум болған бул қурылыс ислеринен бүгинги күнге шекем 896 млн сумлық жумыс көлеми орынланды, -дейди жәмийеттиң бас инженери Замир Әметов, – Қурылыста жәми 70тен аслам қурылысшы жаслар мийнет еткен болса, соннан 80 пайызы жергиликли турғынлардан ибарат. Қуда қәлесе, декабрь айында қурылыс жумысларын жуўмақлап, турақ жай ийелерине инам етемиз, -дейди ол.
Биз бир қатар қурылысшылар арасында болып олар менен гүрриңлескенимизде олардың кеўил кейпиятлары жоқары екенлигин көрип, жәмәәтте аўызбиршиликтиң беккем екенлигин сезиндик.
– Ис ҳақыларымызды өз ўақтында алып турмыз, - дейди қурылыс кепсерлеўши Алмат Низаматдинов, – Бул жерде ҳәр кимге ҳәр түрли ҳақы төленеди. Яғный, гербиш өриўши, бетоншы сыяқлы кәсип ийелерине орынлаған жумыс көлемине қарай пул берилсе кепсерлеўши, электриклерге айлық ис ҳақы төленеди. Қулласы, басшыларға наразшылығымыз жоқ, -дейди ол.
Усы жерде Өзбекстан Қаҳарманы, белгили жазыўшы Төлепберген Қайыпбергеновтың: «Елим деп, журтым деп ат шапқанлардың бәйги сызығы бир болады» деген даналық сөзлерин ерксиз еске алдым. Халықтың пәраўан турмысы ушын өзлериниң кәсиплик шеберлигин аянбай хызмет етип атырған бул қурылысшыларды көрип көзиң қуўанады.

Жеңис СЕЙДУЛЛАЕВ
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

09.12.2017
O'xshash xabarlar: