www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

БҮГИНГИ БАСПАСӨЗ – ЕРКИН СӨЗ, ЕРКИН ПИКИР ҲӘМ АЗАТ ИНСАН ТӘ¬ҒДИРИ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ

27-июнь сәнеси Өзбекстанда 1993-жыл 24-июньда шығарылған Президент Пәрманына муўапық Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни байрамы сыпатында белгиленеди.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАСЛАР

Усы жылдың 28-июнь күни район орайындағы 15-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде Өзбекистан жаслар аўқамы Нөкис районлық Кеңеси, район ҳәкимлиги, район прокуротурасы ҳәм бир қатар тийисли тараў басшылары тәрепинен колледж ҳәм мектеп оқыўшылары менен «Ҳәким ҳәм жаслар» атамасында ашық сәўбет өткерилди.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

РУЎХЫЙ-АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ ИЛАЖЫ

Нөкис районы ҳәкимлигиниң киши мәжилислер залында «Халық арасында руўхый-ағартыўшылық илажларды шөлкемлестириў» атамасында оқыў-семинары болып өтти.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

ЖАСЛАР АРАСЫНДА СПОРТ ЖАРЫСЛАРЫ

Өткен жылы Президентимиз тәрепинен 30-июнь күнин жаслар күни деп белгиленген еди. Бүгинги күнде бул сәне мәмлекетимиз бойлап жаслар байрамы сыпатында белгиленбекте.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

МАЛ БАҚСАҢ...

Бүгинги күнде базарларымызда гөш-сүт өнимлери баҳалары кескин өсип, олардың турақлығына ерисиў имканы болмай атыр.

Xabardi oqi'w
10.07.2018

КРЕДИТ АЖЫРАТЫЎ ЖАҢА ТӘРТИБИ

[justify]2016-жыл 3-февральда Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги тәрепинен «Коммерциялық банклер тәрепинен кәсип-өнер колледжлери питкериәшилерине микрокредитлер бериў тәртиби ҳаққында»ғы реже қабыл етиледи. Тәртип тийкарында, исбилерменлик жумысларын әмелге асырыў ушын мәмлекетлик дизимнен өткен ямаса юридикалық шахс устав фондында (устав капиталында) 50 процент ямаса оннан да артық акцияға (үлеске) ийе болған колледж питкериўшилерине микрокредитлер ажыратылыўы белгиленген. Өзбекистан Республикасы кәсип-өнер колледжлеринде оқыўды тамамлаған күннен баслап 3 жылдан артық өтпеген питкериәшилер кредит субъектлери есапланады. Микрокредит юридикалық шахс дүзбеген ҳалда жумыс алып барыўшы исбилерменге - ең кем ис ҳақының 200 есесине шекем, юридикалық шахс дүзген ҳалда ис алып барыўшы исбилерменге - ең кем айлық ис ҳақының 300 есесине шекемги муғдарда бериледи. Микрокредит қарыз алыўшыға кредит ажыратылып атырған жойбардың өзин-өзи қаплаўы есапқа алынған ҳалда: қарыз алыўшы өз жумысларын баслаўы ушын айланба қаржыларды қәлиплестириў ҳәм инвестиция жойбарлырының техникалық-экономикалық тийкарларын ислеп шығыўға – 12 ай мүддетке шекем; аўыл хожалық өнимлерин жетистириў ҳәм қайта ислеўди шөлкемлестириў ушын айланба қаржыларды толтырыўға, әсбап-үскенелерин сатып алыўға – 2 жыл мүддетке шекем; инвестиция жойбарларын қарыжландырыў ушын – 3 жылдан артық мүддетке бериледи. Микрокредитлер қарыз алыўшыға туқымлықлар, минерал төгинлер, өсимликлерди химиялық қорғаў қуралларын сатып алыў, шарўашылық, қоян бағыў, қусшылық, балықшылық ҳәм палҳәррешиликти раўажландырыў, аўыл хожалық өнимлерин жетистириў ҳәм қайта ислеў бойынша көрсетилетуғын техникалық хызметлер ушын төлемлерди әмелге асырыў; Жеңил конструкциялы ҳәм альтернатив жанар май, отын есабына ислейтуғын теплицалар қурыў, мийўе ҳәм овощь жетистириўде ислетилетуғын аўыл хожалық техникалары ҳәм механизмлерин сатып алыў; шийки зат ҳәм материалларды түптен қайта ислеў, өнерментшиликти раўажландырыў, үй мийнетин шөлкемлестириў, қурылыс материалларын ислеп шығарыў ҳәм қурыў; хызметлер көрсетиў ҳәм сервис тараўын раўажландырыў - халыққа мәдений, медициналық, туристлик-экскурсия ҳәм мийманхана хызметин көрсетиў, автомобильлер ҳәм басқа техникаларды ремонтлаў бойынша хызмет көрсетиў, транспорт хызметин көрсетиўди раўажландырыў; жаңа бағ ҳәм жүзим отырғызыў, алдынғы заманагөй техникаларды, соның ишинде тамшылап суўғарыў технологияларын енгизиў мақсетлери ушын бериледи. Микрокредитлерден пайдаланғанлық ушын процент ставкасы муғдары Орайлық банктиң қайта қаржыландырыў ставкасы дәрежесинен жоқары болмаған муғдарда белгиленеди. Қарыз алыўшы микрокредит алыў ушын банкке буйыртпа береди ҳәм төмендеги ҳүжжетлер қосымша етиледи:
қарыз алыўшының банк есап-бетиндеги пул түсимлери муғдары көрсетилген бизнес-режеси; қарыз алыўшының тийисли салық инспекциясына усыныс еткен ақырғы есабат сәнесине бухгалтерлик балансы (1-форма), 90 күннен артық мүддетдеги қарыздарлықтың салыстырыў актлери, финанслық нәтийжелер ҳаққында есабат (2-форма), жаңадан шөлкемлестирилген юридикалық тәреплер ҳәм де жеке тәртиптеги исбилерменлер, юридикалық статусқа ийе емес дийқан хожалықлары буннан тысқары; (бухгалтериялық ҳүжжетлер талап етилмейди); қарыз алыўшыға тийисли кәсип-өнер колледжи дипломының нотариал тастыйықланған нусқасы; тийисли тәмийнат түрлеринен бири. Қарыз алыўшы банкке төмендеги тәмийнат түрлериниң бирин усыныс етиў ҳуқықына ийе:
– Мал-мүлк ямаса қымбатлы қағазлар гиреўи;
– Банк ямаса қамсызландырыў компаниясының кепиллиги;
– Үшинши тәрептиң кепиллиги;
– қарыз алыўшының кредитди қайтармай қалыў қәўпи банк пайдасына қамсызландырғанлығы ҳаққында қамсызландырыў полиси; - тәмийнаттың нызам ҳүжжетлеринде нәзерде тутылған басқа да түрлери. Микрокредит қарыз алыўшыға нақ пулсыз көринисте пул өткериў жолы менен бериледи.
А.БАХТИЯРОВ
ҚР прокуратурасы бөлим аға прокуроры
А.ЕРГУНУСОВ
Район прокуроры аға жәрдемшиси лаўазымында
ис үйрениўши
[right][/right][b][/b]скачать dle 10.5фильмы бесплатно

06.06.2016
O'xshash xabarlar: