www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЧЕМПИОН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Дубай қаласында спорттың таэквондо түри бойынша бириншиликти қолға киргизген Шийрин Алланазарованың жеңиси Наманган ўәлаятында спорттың усы түри бойынша болып өткен Өзбекстан бириншилигинде 68 кг салмақта жеңимпаз болыўдай табыс пенен уласты.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет, тазалық, азадалық бар жерде ғана қут-берекет ҳәм саламатлық болады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық гәплери ҳәмийше қәлбимизде яд болып қалады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

МУҚАДДЕС ЎАТАН

Биз муқаддес журтта жасаймыз. Ғәрезсизлигимиз арқалы биз көп нәрселерге еристик. Мәмлекетимизде мәнаўий қәдириятларымыз тикленди. Мәмлекетлер менен түрли тараўларда экономикалық байланыслар орнатылды. Ата-бабаларымыз әрман еткен, жете алмаған күнлерге биз жетип келдик. Биз бул менен мақтанамыз. Егер халқымыз ҳәрдайым татыў, аўызбиршилик пенен турмыс кеширсе, бизлерди ҳеш ким жеңе алмайды, ана Ўатанымыз гүллеп жаснай береди. Мине быйыл Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығы мәмлекетимизде кең түрде байрамланып атыр. Бул қысқа ўақыт даўамында елимиз үлкен жетискенликлерге еристи. Жасларға деген итибар және де күшейди. Ҳәзирде жасларымыз нени әрман етсе, қандай да жумысты алға мақсет етип қойса биймәлел орынлай алады.
[center]МУҚАДДЕС ЎАТАН[/center]
Журтбасшымыз айтқанындай «Ҳеш бир нәрсе мәмлекетимизди спорт киби дүньяға тез таныта алмайды». Қайсы елде он жасар бала төрт мәрте, ал, бес жасар қыз шахмат бойынша жәҳән чемпионы болып бәршени ақ қалдырған ямаса қайсы елде талантлы, билимли жас қызларға мәмлекетлик сыйлықлар берилип атыр?! Әлбетте, бул-бизиң ана журтымыз болған – Өзбекистанда! Ҳәзир пүткил дүнья елимизди таныйды. Муқаддес саналған Самарқанд, Бухара ҳәм Хийўа сыяқлы қалалары менен бирге Нөкис қаласындағы И.Савицский атындағы көркем-өнер музейине ҳәр жылы мыңнан аслам шет еллерден мийманлар келип, елимиздиң бай тарийхы, мәдений мийраслары, халқымыздың миллий үрип-әдетлери менен танысады. Буның өзи де биз ушын жетискенлик емеспе?!
Тилегимиз елимиз тыныш, абат ҳәм пәраўан болып, раўажланыўдан ҳеш қашан тоқтамасын. Биз жаслар болса қолды-қолға берип Ўатанымыз раўажланыўы жолында бирлесип бирге ҳәрекет етемиз.

Дилназа БАЙЫМБЕТОВА
«Камолот» сәрдары
[right][/right]скачать dle 10.5фильмы бесплатно

26.08.2016
O'xshash xabarlar: