www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЖАРЫС, ТАҢЛАЎ, КЕШЕЛЕР

Мектебимизде оқыўшылардың бос ў мазмунлы өткериў мақсетинде ҳәр қыйлы жарыс, таңлаў, кешелер шөлкемлестирилип барылады. Мине усындай жарыслардан бири «Китап-руўхый ғәзийне» атамасында болып өтти.

Xabardi oqi'w
07.02.2018

ТАРИЙХЫМЫЗДА ӨШПЕС ИЗ ҚАЛДЫРДЫ

[center][/center]Қаҳармансыз миллет болмайды. Бизиң мәмлекетимиздиң қаҳарманы, ғәрезсизлигимиздиң тийкарын салыўшы, халқымыздың атасы Ислам Әбдуғаниевич Каримов. Быйыл бул инсанның 80 жыллығы, бул сәне мәмлекетимиздиң барлық орынларында кең түрде белгиленбекте.

Xabardi oqi'w
07.02.2018

АЎЫЛЛАСЫМЫЗ ЖЕҢИМПАЗ

24-январь күни Нөкис қаласындағы Имам ийшан Муҳаммад жәмийетлик мешитинде «Өзбекстан Қуран оқыў жарысы – 2018» таңлаўының аймақлық басқышы болып өтти.

Xabardi oqi'w
02.02.2018

ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАС ФЕРМЕРЛЕР

«Қутанкөл» агроэкономикалық кәсип-өнер колледжинде район ҳәкими, Өзбекистан жаслар аўқамы Нөкис районлық Кеңеси, район прокуратурасы ҳәм бир қатар тийисли тараў басшылары тәрепинен колледж питкериўшилери менен «Ҳәким ҳәм жас фермерлер» атамасында ашық сәўбет өткерилди.

Xabardi oqi'w
02.02.2018

БӘНТЛИК ТӘМИЙИНЛЕНЕДИ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 12-сентябрьдеги «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары ҳәм Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 5-октябрьдеги «Өзбекистан Республикасы Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министрлиги жанындағы Жәмийетлик жумыслар қоры жумысын шөлкемлестириў ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси тәрепинен тийисли қарар қабыл етилип, бир қатар илажлар әмелге асырылды.

Xabardi oqi'w
09.01.2018

ИСБИЛЕРМЕНЛЕРГЕ ИМКАНИЯТЛАР КЕҢ

Елимизде исбилерменлерге кең имканиятлар жаратылған. Олардың жумысларын еле де раўажландырыў, мәмлекет ғазнасына салық төлемлерин, валюта қаржыларын түсириў бойынша жумысларын жетилистириўге айрықша итибар қаратылмақта.
Алып барылып атырған жаңаланыўлар тийкарында мәмлекетимизде қайта ислеў кәрханаларын шийки зат өнимлери менен үзиликсиз тәмийинлеў, ишки базарды жыл даўамында палыз, баў-бақша өнимлери менен тәмийинлеў, сыртқы базарға аўыл хожалық өнимлерин экспорт етиў көлемин кеңейтиў ҳәм түрлерин көбейтиў, ислеп шығарыў ҳәм сатып алыў бойынша бирден-бир дүзилме жаратыў мақсетинде усы жылы 8-апрельде Президентимиздиң «Мийўе-овощ, картошка ҳәм палыз өнимлерин сатып алыў ҳәм олардан пайдаланыў дүзилмесин жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы арнаўлы қарары шықты.
Усы қарар тийкарында фермерлер, дийқан хожалықлары өнимлерин сатып алыўды «Ўзбекозиқовқатхолдинг» компаниясы қурамына кирген жеке мүлк түриндеги қайта ислеў кәрханалары арасында дүзилген контрактация шәртнамалары тийкарында 40 пайыздан кем болмаған муғдарда аванс бериў арқалы әмелге асырыў көзде тутылған.
Аўыл хожалық өнимлери фермер ҳәм дийқан хожалықларынан келисилген, базар баҳасында сатып алыныўы, «Ўзагроэкспорт» қәнигелескен сыртқы саўда компаниясы тәрепинен шет елли шериклеслери менен тиккелей экспорт шәртнамаларын дүзиў, қайта ислеў кәрханалары ортасында дүзилген комиссия көмегинде шәртнама бойынша экспорт етилиўи, бул комиссияның хызмети ушын төлеў муғдары 1 пайыздан аспаў, қайта исленген мийўе-овощ өнимлери экспортқа алдын-ала 100 пайыз төлем, яки қарыйдарға қаржы дереклери турақлы ең исенимли банклердиң кепиллиги менен ең кеми 30 пайыз алдын-ала төлеў шәртлери менен жеткерип бериў белгилеп қойылған.
Сондай-ақ, 2019-жылдың 1-январына шекем мийўе-овощ, картошка, палыз өнимлери ҳәм жүзимди қайта ислеўши жеке мүлк формасындағы кәрханалар заманагөй үскенелер ҳәм технологиялар алып кириўде бажыхана төлемлеринен, «Ўзбекозиқовқатхолдинг» компаниясы қурамына кирген қайта ислеў кәрханалары бирден-бир социаллық төлемнен басқа дәрамат салығы, юридикалық шахслардың мүлк салығы, микрофирма ҳәм киши кәрханалар бирден-бир салық, мәмлекеттиң мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден азат етилиўи атап өтилген.

Р.ШЕРЛИЕВ
Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы СВБЖЖДЛҚГ департаменти бөлими аға инспекторы
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

07.09.2016
O'xshash xabarlar: