www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЧЕМПИОН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Дубай қаласында спорттың таэквондо түри бойынша бириншиликти қолға киргизген Шийрин Алланазарованың жеңиси Наманган ўәлаятында спорттың усы түри бойынша болып өткен Өзбекстан бириншилигинде 68 кг салмақта жеңимпаз болыўдай табыс пенен уласты.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет, тазалық, азадалық бар жерде ғана қут-берекет ҳәм саламатлық болады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық гәплери ҳәмийше қәлбимизде яд болып қалады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ӘСИР МАШҚАЛАСЫ

Бүгин елимизде Президентимиз тәрепинен инсан ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийиенлеў, халықтың әсиресе, жасларды түрли жат иллетлерден, атап айтқанда адам саўдасынан сақлап қалыўға үлкен итибар қаратылмақта.
Өзбекистан Респүбликасының «Адам саўдасына қарсы гүресиў ҳаққындағы» нызамы ҳәм 2008-жылғы «Адам саўдасына қарсы гүресиўдиң нәтийжелилигин асырыў ис-илажлары ҳаққында»ғы Президент қарары бул бағдарда беккем ҳуқықый тийкар болып хызмет етпекте.
Адам саўдасы шегара билмейтуғын әсир машқаласы ретинде дүнья кең жәмийетшилигин тәшўишке салмақта. Елимизде пуқаралардың усы жынаят қурбанына айланып қалыўдың алдын алыў, оннан жәбир көргенлерди ҳуқықый ҳәм социаллық қорғаў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылымақта.
Мағлыўматларға қарағанда 2006-жылы дүньяның 127 мәмлекеттинде адам саўдасы жүз бериўи, 98 мәмлекет транзит ўазыйпасын өтеўи, 137 мәмлекет саўда мәнзиллери екенлиги анықланған. БМШ ның мағлыўматына бола ҳәр жылы дүньяда шама менен 2 млн 700 мың адам адам саўдасы қурбанына айланбақта ҳәр жылы дүнья бойынша 600-800 мың ҳаял-қызлар ҳәм балалар алдаў жолы менен шет мәмлекетлерге алып барылып сатып жиберилмекте.
Бул көрсеткишлер бәршемизде әсир машқаласы болған адам саўдасына қарсы гүресиўди еле де сергек турыўға шақырады.

А.ДӘЎЛЕТМУРАТОВА
нотариал кеңсе хаткери
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

18.05.2017
O'xshash xabarlar: