www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018
ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗ – ЫҒБАЛЫМЫЗ, БАХТЫМЫЗ!

ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗ – ЫҒБАЛЫМЫЗ, БАХТЫМЫЗ!

[center][/center][/b] [b]Елимизде байрамлар көп. Деген менен, ең уллы, ең әзиз байрамымыз болған Ғәрезсизлик байрамы өз алдына.... Toliq oqish

07.09.2016
МИННЕТЛИ ЎАЗЫЙПАМЫЗ

МИННЕТЛИ ЎАЗЫЙПАМЫЗ

Ғәрезсизлик – бул ҳәр бир халықтың арзыў-әрманы. Ғәрезсиз болыў ҳеш кимге бағынбаған ҳалда, өз тәғдирин өзи белгилеў ҳәм барлық байлықлардың ҳақыйқый ийеси болыў демекдур.... Toliq oqish

26.08.2016
МИННЕТЛИ ЎАЗЫЙПАМЫЗ

МИННЕТЛИ ЎАЗЫЙПАМЫЗ

Ғәрезсизлик – бул ҳәр бир халықтың арзыў-әрманы. Ғәрезсиз болыў ҳеш кимге бағынбаған ҳалда, өз тәғдирин өзи белгилеў ҳәм барлық байлықлардың ҳақыйқый ийеси болыў демекдур.... Toliq oqish

26.08.2016
ШҮКИРЛИК ЕТИП ЖАСАЙЫҚ

ШҮКИРЛИК ЕТИП ЖАСАЙЫҚ

Ғәрезсизлик бизге не берди? Бурын қандай едик-ҳәзир қандаймыз?... Toliq oqish

26.08.2016
ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАСЛАР

26.08.2016
ЖУЎАПКЕРШИЛИКЛИ ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

ЖУЎАПКЕРШИЛИКЛИ ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

[b][/b] «Өзбекистан Республикасында 2016-жылда пуқаралардың өзин-өзи басқарыў органлары хызмети нәтийжелилигин және де асырыўға қаратылған қосымша ис-илажлар Бағдарламасы»нда, жаңадан сайланған пуқаралар жыйынлары баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлери жумысларын қоллап-қуўатлаў, билимин асырыў, оларға әмелий жәрдем көрсетиў белгиленген.... Toliq oqish

26.08.2016
ПУҚАРАЛАР ЖЫЙЫНЛАРЫНЫҢ ЖУМЫСЛАРЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ АРНАЛДЫ

ПУҚАРАЛАР ЖЫЙЫНЛАРЫНЫҢ ЖУМЫСЛАРЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ АРНАЛДЫ

Усы жылдың май-июнь айларында пуқаралар жыйынлары баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлери сайлаўы ашық-айдын демократиялық ҳәм альтернативалық принциплер тийкарында өткизилди. [b][/b]... Toliq oqish

26.08.2016
ГҮЛБАҒ БАЛАЛАРЫ КЕЎИЛЛИ ДЕМ АЛДЫ

ГҮЛБАҒ БАЛАЛАРЫ КЕЎИЛЛИ ДЕМ АЛДЫ

[b][/b] Жаз мәўсиминиң келиўин балаларымыз асығыслық пенен күтеди. Себеби балалар жазғы дем алысқа шығып республикамыз аймақларындағы дем алыў орайларына барып жазғы дем алыс күнлерин мазмунлы етип өткериўди қәлейди.... Toliq oqish

26.08.2016
МУҚАДДЕС ЎАТАН

МУҚАДДЕС ЎАТАН

Биз муқаддес журтта жасаймыз. Ғәрезсизлигимиз арқалы биз көп нәрселерге еристик. Мәмлекетимизде мәнаўий қәдириятларымыз тикленди.... Toliq oqish

26.08.2016