www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЛАЗЫМның лазымлары

Буннан бир жыл бурын «жаназа күни мал сойып, аўқат писириў, мейитти бир нешше күнлеп сақлаў дурыс емес, бул динимизге жат үрп-әдетлер» деген гәплерди еситкенде көпшиликтиң қыялына «қарақалпақ халқының басқа халықлардан өзгешелиги де усында емес пе, нешше әсирлерден берли ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған үрп-әдетлерди қалай бийкарлаймыз» деген ой-пикир келгенлиги рас (дәслепки ўақытлары өзимиз де усындай пикирде едик, себеби бундай үрп-әдетлер тек қарақалпақ халқында ушырасады).

Xabardi oqi'w
04.08.2018

СПОРТШЫ ҚЫЗДЫҢ ӘРМАНЫ

Меҳрибан Султанбаева «Тақыркөл» АПЖ аймағында жайласқан 9-санлы мектептиң 7-класында оқыйды.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Нөкис районы орайындағы «Ақмаңғыт» ППЖ да район ҳәкими А.Сейтахов, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры орынбасары Я.Бабажанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасарлары А.Тәжетдинов ҳәм Б.Ҳәбибуллаевлардың қатнасында көшпели қабыллаў болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Миллий гвардияның 2018-жыл 2-июнь күнги қоспа режеси тийкарында бүгинги күнде орынларда жынаятшылықтың ерте алдын алыў, пуқаралардың тынышлығын тәмийинлеў ҳәм олардың машқалаларын үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫҚШАМЛАСҚАН НЕКЕ ТОЙЛАРЫ

Нөкис районында 30-июнь – Жаслар күни байрам илажлары шеңберинде райондағы 5 кем тәмийинленген жас шаңарақтың неке тойлары болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫНЫҢ ҚОС БАЙТЕРЕГИ

Бизиң 16-санлы мектебимизде май айының 2-ҳәптелиги «Әдебият ҳәптелиги» деп жәрияланып ҳәпте даўамында Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық жазыўшы-шайырлары, Өзбекистан қаҳарманлары И.Юсуповтың ҳәм Т.Қайыпбергеновлардың өмири ҳәм дөретпелерине арналып ашық сабақлар өткерилди. Мектеп китапханасында бул еки уллы жазыўшы-шайырлармыз шығармаларының көргизбеси шөлкемлестирилди. Ҳәпте даўамында бул еки тулғаның дөретпелери бойынша шығарма жазыў, сүўрет салыў бойынша таңлаў жәрияланды. «Жас тилши» дөгерек ағзалары менен интеллектуаллық қызығарлы ойынлар өткерилди. Дийўалы газеталар шығарылды. Ҳәптеликтиң жуўмағында «Қарақалпақ әдебиятының қос байтереги» атамасында саз-сәўбетли әдебий кеше өткерилди.
Болып өткен әдебий кешени мектеп директоры Р.Хожаназарова басқарып барды.
[center]ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫНЫҢ ҚОС БАЙТЕРЕГИ[/center]
Кешеде шығып сөйлеўшилер шайыр қосықларының әлле қашан-ақ халық қосықларына айланып кеткенли, бүгинги әўлад И.Юсупов авторлығындағы Қарақалпақстан Республикасы гимнин айтып улғайып, халық ушын пидайы мийнет етип атырғанлықларын мақтаныш пенен тилге алып өтти. Соның менен бирге аўылласымыз Т.Қайыпбергеновтың қарақалпақ әдебиятын дүньяға танытыўдағы дөретиўшилик мийнети, Арал теңизиниң қурғаўы нәтийжесинде жүзеге келген машқала халық тәғдири менен сыбайлас екенлиги, бул машқаланы унамлы шешиўде дүнья кең жәмийетшилигиниң дыққатын қаратыўдағы ис-ҳәрекети, бул жолдағы ушырасқан қарама-қарсылықлар ҳаққында турмыслық мысаллар менен айтып өтти.
[center]ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫНЫҢ ҚОС БАЙТЕРЕГИ[/center]
Буннан соң мектептиң қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими С.Дәўлетназарова «Умтылмайтуғын тулғалар» атамасында И.Юсуповтың ҳәм Т.Қайыпбергеновлардың өмири ҳәм дөретпелери ҳаққында өз баянатын жасады.
әдебий кешениң саз-сәўбетли бөлиминде мектеп муғаллимлери ҳәм талантлы оқыўшылары тәрепинен И.Юсупов қосықлары көркемлеп оқып берилип, тақмақлар айтылып, нама қосықлары атқарылды. Т.Қайыпбергеновтың «Түсиниксизлер» романынан, «Муғаллимге рахмет» повестинен сахналық көринислер қойылды. «Қарақалпақнама» эссесинен афоризмлер келтирип өтти.
Болып өткен бул әдебий кеше тамамланып атырған оқыў жылында оқыўшылар ушын мазмунлы әдебий кеше болып, жазғы дем алыс дәўиринде әдебий китаплар оқыў ушын кең имканият жаратып жол-жоба көрсетти десек асыра айтқан болмаймыз.
Мектебимизде оқыў жылы даўамында реже тийкарында жазыўшы-шайырлардың өмири ҳәм дөретиўшилигине арналып әдебий кешелер, ушырасыўлар өткерип барыў дәстүрге айланған. Бундай илажлардың мектебимизде турақлы өткерилип барылыўы оқыўшылардың әдебиятқа, китап оқыўға болған қызығыўшылығын арттырыў ушын хызмет етеди деп исенемиз.
Нурия ҚАЙПОВА
16-санлы мектеп муғаллими
Сүўретте: әдебий кешеден көринис

скачать dle 10.5фильмы бесплатно

06.06.2017
O'xshash xabarlar: