www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫНЫҢ ҚОС БАЙТЕРЕГИ

Бизиң 16-санлы мектебимизде май айының 2-ҳәптелиги «Әдебият ҳәптелиги» деп жәрияланып ҳәпте даўамында Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық жазыўшы-шайырлары, Өзбекистан қаҳарманлары И.Юсуповтың ҳәм Т.Қайыпбергеновлардың өмири ҳәм дөретпелерине арналып ашық сабақлар өткерилди. Мектеп китапханасында бул еки уллы жазыўшы-шайырлармыз шығармаларының көргизбеси шөлкемлестирилди. Ҳәпте даўамында бул еки тулғаның дөретпелери бойынша шығарма жазыў, сүўрет салыў бойынша таңлаў жәрияланды. «Жас тилши» дөгерек ағзалары менен интеллектуаллық қызығарлы ойынлар өткерилди. Дийўалы газеталар шығарылды. Ҳәптеликтиң жуўмағында «Қарақалпақ әдебиятының қос байтереги» атамасында саз-сәўбетли әдебий кеше өткерилди.
Болып өткен әдебий кешени мектеп директоры Р.Хожаназарова басқарып барды.
[center]ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫНЫҢ ҚОС БАЙТЕРЕГИ[/center]
Кешеде шығып сөйлеўшилер шайыр қосықларының әлле қашан-ақ халық қосықларына айланып кеткенли, бүгинги әўлад И.Юсупов авторлығындағы Қарақалпақстан Республикасы гимнин айтып улғайып, халық ушын пидайы мийнет етип атырғанлықларын мақтаныш пенен тилге алып өтти. Соның менен бирге аўылласымыз Т.Қайыпбергеновтың қарақалпақ әдебиятын дүньяға танытыўдағы дөретиўшилик мийнети, Арал теңизиниң қурғаўы нәтийжесинде жүзеге келген машқала халық тәғдири менен сыбайлас екенлиги, бул машқаланы унамлы шешиўде дүнья кең жәмийетшилигиниң дыққатын қаратыўдағы ис-ҳәрекети, бул жолдағы ушырасқан қарама-қарсылықлар ҳаққында турмыслық мысаллар менен айтып өтти.
[center]ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫНЫҢ ҚОС БАЙТЕРЕГИ[/center]
Буннан соң мектептиң қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими С.Дәўлетназарова «Умтылмайтуғын тулғалар» атамасында И.Юсуповтың ҳәм Т.Қайыпбергеновлардың өмири ҳәм дөретпелери ҳаққында өз баянатын жасады.
әдебий кешениң саз-сәўбетли бөлиминде мектеп муғаллимлери ҳәм талантлы оқыўшылары тәрепинен И.Юсупов қосықлары көркемлеп оқып берилип, тақмақлар айтылып, нама қосықлары атқарылды. Т.Қайыпбергеновтың «Түсиниксизлер» романынан, «Муғаллимге рахмет» повестинен сахналық көринислер қойылды. «Қарақалпақнама» эссесинен афоризмлер келтирип өтти.
Болып өткен бул әдебий кеше тамамланып атырған оқыў жылында оқыўшылар ушын мазмунлы әдебий кеше болып, жазғы дем алыс дәўиринде әдебий китаплар оқыў ушын кең имканият жаратып жол-жоба көрсетти десек асыра айтқан болмаймыз.
Мектебимизде оқыў жылы даўамында реже тийкарында жазыўшы-шайырлардың өмири ҳәм дөретиўшилигине арналып әдебий кешелер, ушырасыўлар өткерип барыў дәстүрге айланған. Бундай илажлардың мектебимизде турақлы өткерилип барылыўы оқыўшылардың әдебиятқа, китап оқыўға болған қызығыўшылығын арттырыў ушын хызмет етеди деп исенемиз.
Нурия ҚАЙПОВА
16-санлы мектеп муғаллими
Сүўретте: әдебий кешеден көринис

скачать dle 10.5фильмы бесплатно

06.06.2017
O'xshash xabarlar: