www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЛАЗЫМның лазымлары

Буннан бир жыл бурын «жаназа күни мал сойып, аўқат писириў, мейитти бир нешше күнлеп сақлаў дурыс емес, бул динимизге жат үрп-әдетлер» деген гәплерди еситкенде көпшиликтиң қыялына «қарақалпақ халқының басқа халықлардан өзгешелиги де усында емес пе, нешше әсирлерден берли ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған үрп-әдетлерди қалай бийкарлаймыз» деген ой-пикир келгенлиги рас (дәслепки ўақытлары өзимиз де усындай пикирде едик, себеби бундай үрп-әдетлер тек қарақалпақ халқында ушырасады).

Xabardi oqi'w
04.08.2018

СПОРТШЫ ҚЫЗДЫҢ ӘРМАНЫ

Меҳрибан Султанбаева «Тақыркөл» АПЖ аймағында жайласқан 9-санлы мектептиң 7-класында оқыйды.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Нөкис районы орайындағы «Ақмаңғыт» ППЖ да район ҳәкими А.Сейтахов, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры орынбасары Я.Бабажанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасарлары А.Тәжетдинов ҳәм Б.Ҳәбибуллаевлардың қатнасында көшпели қабыллаў болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Миллий гвардияның 2018-жыл 2-июнь күнги қоспа режеси тийкарында бүгинги күнде орынларда жынаятшылықтың ерте алдын алыў, пуқаралардың тынышлығын тәмийинлеў ҳәм олардың машқалаларын үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫҚШАМЛАСҚАН НЕКЕ ТОЙЛАРЫ

Нөкис районында 30-июнь – Жаслар күни байрам илажлары шеңберинде райондағы 5 кем тәмийинленген жас шаңарақтың неке тойлары болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ХИЙЎА ҚАЛАСЫНА САЯХАТ

Хийўа – гөззал үлке, халқымыз мәденияты ҳәм жаратыўшылығы тымсалы, мәдений ҳәм руўхый дәстүрлеримиздиң даўамлылығын өзинде қамтыған бир әжайыбат.
И.Каримов.
[/b]
Хийўадағы «Ишан қала» мәмлекетлик музей комплекси ашық аспан астындағы музей қала есапланып, халқымыздың қала қурылысы тараўындағы әжайып дөретиўшилигинен дерек бериўши, дәўирлер сынақларынан өтсе де өзиниң бийтәкирарлығы, әжайып архитектурасы менен ажыралып туратуғын кәраматлы қала.
ХИЙЎА ҚАЛАСЫНА САЯХАТ

Хийўадағы «Ишан қала» мәмлекетлик музей комплекси 53 әййемги тарийхый естеликлерди, 20дан зыят музейлерди ҳәм зыяратханаларды өз ишине қамтыйды. Бул жерде Хорезмниң 3000 жылдан аслам тарийхын, оның мәнаўий ҳәм материаллық мәдениятын сәўлелендириўши 40000ға жақын баҳалы, тийкарғы фонд экспонатлары сақланбақта.
8-август күни Нөкис районлық билимлендириў, илим ҳәм мәденият хызметкерлери кәсиплик аўқамы Кеңеси тәрепинен Хийўа қаласына саяхат шөлкемлестирилди. Саяхатқа билимлендириў тараўында хызмет еткен, бүгинги күнде ҳүрметли дем алыстағы нураный апалар, билимлендириў ҳәм мәденият тараўы хызметкерлеринен жәми 18и барды.
Саяхатшылар Ата дәрўазадан кирип, өз зыяратларын баслады. Олар дыққатқа ылайықлы 10 тарийхый орынларды көрип зыярат етиўди мақсет етип алды. Ең дәслеп зыяратшылар Муҳаммед Аминхан медресесин ҳәм минарасын тамашалады. Буннан соң ханлар сарайы Аркти, Паҳлаван Маҳмуд мақбарасын ҳәм оның устазы пир Сайд Алаўиддин мақбарасын, уллы классик шайырымыз Әжинияз Қосыбай улы оқыған, бүгинги күнде медицина музейи жайласқан Шерғазыхан медресесин ҳәм Үш әўлад баба мақбараларын зыярат етти.
Тарийхый Хийўа қаласына бир күнлик сапар зыяратшыларға жоқары кейпият бағышлады. Олар естеликке сүўретлерге түсип, естелик саўғалар алып өз шаңарақларына аман-есен қуўысты.
[/justify]
[b]Гита Қалбаева
[right][/right]
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

26.08.2016
O'xshash xabarlar: