www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ХИЙЎА ҚАЛАСЫНА САЯХАТ

Хийўа – гөззал үлке, халқымыз мәденияты ҳәм жаратыўшылығы тымсалы, мәдений ҳәм руўхый дәстүрлеримиздиң даўамлылығын өзинде қамтыған бир әжайыбат.
И.Каримов.
[/b]
Хийўадағы «Ишан қала» мәмлекетлик музей комплекси ашық аспан астындағы музей қала есапланып, халқымыздың қала қурылысы тараўындағы әжайып дөретиўшилигинен дерек бериўши, дәўирлер сынақларынан өтсе де өзиниң бийтәкирарлығы, әжайып архитектурасы менен ажыралып туратуғын кәраматлы қала.
ХИЙЎА ҚАЛАСЫНА САЯХАТ

Хийўадағы «Ишан қала» мәмлекетлик музей комплекси 53 әййемги тарийхый естеликлерди, 20дан зыят музейлерди ҳәм зыяратханаларды өз ишине қамтыйды. Бул жерде Хорезмниң 3000 жылдан аслам тарийхын, оның мәнаўий ҳәм материаллық мәдениятын сәўлелендириўши 40000ға жақын баҳалы, тийкарғы фонд экспонатлары сақланбақта.
8-август күни Нөкис районлық билимлендириў, илим ҳәм мәденият хызметкерлери кәсиплик аўқамы Кеңеси тәрепинен Хийўа қаласына саяхат шөлкемлестирилди. Саяхатқа билимлендириў тараўында хызмет еткен, бүгинги күнде ҳүрметли дем алыстағы нураный апалар, билимлендириў ҳәм мәденият тараўы хызметкерлеринен жәми 18и барды.
Саяхатшылар Ата дәрўазадан кирип, өз зыяратларын баслады. Олар дыққатқа ылайықлы 10 тарийхый орынларды көрип зыярат етиўди мақсет етип алды. Ең дәслеп зыяратшылар Муҳаммед Аминхан медресесин ҳәм минарасын тамашалады. Буннан соң ханлар сарайы Аркти, Паҳлаван Маҳмуд мақбарасын ҳәм оның устазы пир Сайд Алаўиддин мақбарасын, уллы классик шайырымыз Әжинияз Қосыбай улы оқыған, бүгинги күнде медицина музейи жайласқан Шерғазыхан медресесин ҳәм Үш әўлад баба мақбараларын зыярат етти.
Тарийхый Хийўа қаласына бир күнлик сапар зыяратшыларға жоқары кейпият бағышлады. Олар естеликке сүўретлерге түсип, естелик саўғалар алып өз шаңарақларына аман-есен қуўысты.
[/justify]
[b]Гита Қалбаева
[right][/right]
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

26.08.2016
O'xshash xabarlar: