www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ӨЗГЕРИС ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 29-декабрьде «Өзбекстан Республикасының 2018-жылғы тийкарғы микроэкономикалық көрсеткишлери прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджет параметрлери ҳаққында»ғы қарары ҳәм «Салық ҳәм бюджет сиясатының 2018-жылға мөлшерленген тийкарғы бағдарлары қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ ЖАҢА СИСТЕМАСЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң өткен жыл 12-декабрьдеги «Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түп-тийкарынан реформалаў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында Мәмлекетлик хызметлер агентлиги, оның қурамында қарақалпақстан Республикасы басқармасы, қалалық ҳәм районлық орайлары шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ПЕРЗЕНТ НӘЗИК, ТӘРБИЯСЫ ОННАН ДА...

Қыз асырап, ул өсирген халқымыз перзетти өз өмириниң жалғасы есаплап перзент тәрбиясына көп кеўил аўдарып келеди. Перзент тәрбиясы сырттан қарағанда аңсаттай болғаны менен ҳақыйқатында жуўапкершиликти ҳәм мәжбүриятты талап етеди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТӘБИЙҒЫЙ ҲӘМ АНЫҚ ПӘНЛЕР АЙЛЫҒЫ

Мектебимизде «Тәбийғый ҳәм анық пәнлер» айлығы шөлкемлескенлик дәрежеде өткерилди. Пән айлығы даўамында класслар арасында ҳәр қыйлы ойынлар, таңлаўлар, жарыслар, сораў-жуўап кешелери шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТАЯНЫШ МЕКТЕПЛЕРИ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

Бүгинги күнде билимлендириў тараўында жаслардың ҳәр тәреплеме жетик, саламат ҳәм баркамал болып жетилисиўи ушын шараятлар жаратыўға бағдарланған үлкен дөретиўшилик ислер әмелге асырылмақта.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ХИЙЎА ҚАЛАСЫНА САЯХАТ

Хийўа – гөззал үлке, халқымыз мәденияты ҳәм жаратыўшылығы тымсалы, мәдений ҳәм руўхый дәстүрлеримиздиң даўамлылығын өзинде қамтыған бир әжайыбат.
И.Каримов.
[/b]
Хийўадағы «Ишан қала» мәмлекетлик музей комплекси ашық аспан астындағы музей қала есапланып, халқымыздың қала қурылысы тараўындағы әжайып дөретиўшилигинен дерек бериўши, дәўирлер сынақларынан өтсе де өзиниң бийтәкирарлығы, әжайып архитектурасы менен ажыралып туратуғын кәраматлы қала.
ХИЙЎА ҚАЛАСЫНА САЯХАТ

Хийўадағы «Ишан қала» мәмлекетлик музей комплекси 53 әййемги тарийхый естеликлерди, 20дан зыят музейлерди ҳәм зыяратханаларды өз ишине қамтыйды. Бул жерде Хорезмниң 3000 жылдан аслам тарийхын, оның мәнаўий ҳәм материаллық мәдениятын сәўлелендириўши 40000ға жақын баҳалы, тийкарғы фонд экспонатлары сақланбақта.
8-август күни Нөкис районлық билимлендириў, илим ҳәм мәденият хызметкерлери кәсиплик аўқамы Кеңеси тәрепинен Хийўа қаласына саяхат шөлкемлестирилди. Саяхатқа билимлендириў тараўында хызмет еткен, бүгинги күнде ҳүрметли дем алыстағы нураный апалар, билимлендириў ҳәм мәденият тараўы хызметкерлеринен жәми 18и барды.
Саяхатшылар Ата дәрўазадан кирип, өз зыяратларын баслады. Олар дыққатқа ылайықлы 10 тарийхый орынларды көрип зыярат етиўди мақсет етип алды. Ең дәслеп зыяратшылар Муҳаммед Аминхан медресесин ҳәм минарасын тамашалады. Буннан соң ханлар сарайы Аркти, Паҳлаван Маҳмуд мақбарасын ҳәм оның устазы пир Сайд Алаўиддин мақбарасын, уллы классик шайырымыз Әжинияз Қосыбай улы оқыған, бүгинги күнде медицина музейи жайласқан Шерғазыхан медресесин ҳәм Үш әўлад баба мақбараларын зыярат етти.
Тарийхый Хийўа қаласына бир күнлик сапар зыяратшыларға жоқары кейпият бағышлады. Олар естеликке сүўретлерге түсип, естелик саўғалар алып өз шаңарақларына аман-есен қуўысты.
[/justify]
[b]Гита Қалбаева
[right][/right]
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

26.08.2016
O'xshash xabarlar: