www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТАРИЙХЫМЫЗДА ӨШПЕС ИЗ ҚАЛДЫРДЫ

ТАРИЙХЫМЫЗДА ӨШПЕС ИЗ ҚАЛДЫРДЫ

Қаҳармансыз миллет болмайды. Бизиң мәмлекетимиздиң қаҳарманы, ғәрезсизлигимиздиң тийкарын салыўшы, халқымыздың атасы Ислам Әбдуғаниевич Каримов. Быйыл бул инсанның 80 жыллығы, бул сәне мәмлекетимиздиң барлық орынларында кең түрде белгиленбекте.
Ислам Каримов 1938-жыл 30-январьда Самарқанд қаласында туўылған. Орайлық Азия политехника ҳәм Ташкент халық хожалығы институтларын тамамлаған. Инженер – механик ҳәм экономист қәнигелигине ийе болған.
Ол өзиниң мийнет жолын 1960-жылда Ташкент аўыл хожалық машина қурылысы заводында баслаған. 1990-жыл 24-март күни Өзбекистан ССР Жоқарғы Кеңесиниң сессиясында И.Каримов Өзбекистан ССР Президенти етип сайланады.
1991-жыл 31-август күни И.Каримов тарийхый ўақыя – Өзбекистан Республикасының ғәрезсизлигин жәриялады. Ғәрезсизликти жәриялаў, бул үлкен бахыт ҳәм жуўапкершилик. Усындай үлкен жуўпкершиликти мойнына алып, халық алдындағы ўазыйпасын шын кеўилден ислеген инсан еди. Биз И.Каримовтың «Өзбекистан ғәрезсизликке ерисиў босағасында» шығармасын оқысақ, сол дәўирдеги қыйыншылықлар, ғәрезсизлик өз-өзинен болмағанлығы, оның ғәрезсизликке ерисиў жолында ислеген ислери ҳаққында мағлыўмат алыўымызға болады.
1991-жыл 29-декабрьде өткерилген улыўмахалықлық сайлаўда И.Каримов Өзбекистан Республикасы Президенти етип сайланды. Президент болып мәмлекетти басқарған жылларында көплеген ийгиликли ислерди әмелге асырды. Өзбекистанды дүнья мәмлекетлерине танытты. Арал машқаласын биринши болып көтерди. Арал машқаласы тек ғана Өзбекистанның ямаса Орайлық Азияның машқаласы емес, ал пүткил дүньяның машқаласы», екенин айтып өтти.
И.Каримов суверен ҳәм ғәрезсиз Өзбекистанды қурыў, демократиялық ҳуқықый мәмлекет жаратыў, пуқаралар тынышлығы ҳәм миллий татыўлықты тәмийинлеўге қосқан үлеси ушын «Өзбекистан Қаҳарманы», «Ғәрезсизлик» ҳәм «Әмир Темур» орденлери менен сыйлықланған.
Ол Өзбекистан Республикасы Конституциясының тийкарғы авторы. Конституцияға итибар берип қарайтуғын болсақ, Конституциямыз халықаралық нормаларға толық жуўап береди ҳәм инсан мәплерин гөзлеп ислеп шығылған. Демек, биз Конституцияны оқый отырып И.Каримов қандай сиясатты қоллағанын билиўимизге болады.
Экономикалық раўажланыўдың жаңа моделин ислеп шыққан. Булар экономиканың сиясаттан үстинлиги, нызам үстинлиги, мәмлекет бас реформатор, раўажланыўларды басқышпа-басқыш әмелге асырыў, күшли социаллық қорғаў киби бес тийкарғы принципти өз ишине алады ҳәм ол дүньяда «Өзбек модели» деп тән алынды.
И.Каримов елимизде спорттың раўажланыўына да үлкен үлес қосты. «Ҳеш нәрсе спорт киби мәмлекетти дүньяға тез таныта алмайды» деген еди. Спортшыларымыз спорт пенен шуғылланыўына кең имканиятлар жаратып, спорт сарайларын, спорт залларын қурды. Ҳеш бир мәмлекетте болмаған үш басқышлы «Үмит нәлшелери», «Бәркамал әўлад» ҳәм «Универсиада» спорт жарысларын шөлкемлестирди.
Инсанлар санасына ғәрезсизлик, миллий идея, миллий идеология тийкарларын сиңдириў сыяқлы ийгиликли ислерге басшылық етти. Мектеп, колледж, лицей ҳәм жоқары оқыў орынларында «Миллий ғәрезсизлик идеологиясы»н сабақлық сыпатында өтилиўиниң тийкарғы себепшиси болды. «Азат ҳәм абат ўатан, еркин ҳәм пәраўан турмыс қурыў» деген ийгиликли идеяны баслы мақсет етип қойды.
«Өз тарийхын билмейтуғын, кешеги күнин умытқан миллеттиң келешеги жоқ» деп жазған еди «Жоқары мәнаўият – жеңилмес күш» шығармасында. Ҳақыйқатында да өз тарийхын билмейтуғын, ата-бабаларының ким болғанын, руўхый мәдений мийрасларымыз, үрп-әдетин умытқан мәмлекеттиң келешеги жоқ.
Жоқарыда айтып өткенимиз И.Каримовтың ислеген ислериниң бир бөлеги. Егер биз бул инсанның басып өткен мийнет жолын, жазған шығармаларын тереңирек ҳәм көбирек билсек өзимиздиң сиясий ҳәм мәнаўий билимимизди байытқан боламыз.
Ислам Каримов өзиниң өмири даўамында тек ғана Өзбекистан тарийхында емес, ал пүткил дүнья тарийхында уллы шахс сыпатында өшпес из қалдырды.
Сейтқасым ХОЖАХМЕТОВ
Мәлимлеме ресурс орайы қәнигеси
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

07.02.2018
O'xshash xabarlar:
Tsitata
  • Guruh: Гости
  • ICQ: {icq}
  • Registratsiya: --
  • Status:
  • kommentariy: 0
  • kommentariy: 0
^
очень даже реально

---
можно было бы и без мата.. простатит народным средством, профилактика простатита народные средства а также http://adenofrin-otzyvy.ru/otzyvy/6-adenofrin-otricatelnye-otzyvy-obmanutyh-lyu
dey.html
средство простатит