www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ПЕРЗЕНТ НӘЗИК, ТӘРБИЯСЫ ОННАН ДА...

Қыз асырап, ул өсирген халқымыз перзетти өз өмириниң жалғасы есаплап перзент тәрбиясына көп кеўил аўдарып келеди.
Перзент тәрбиясы сырттан қарағанда аңсаттай болғаны менен ҳақыйқатында жуўапкершиликти ҳәм мәжбүриятты талап етеди. Өспиримлер ҳәмме нәрсени билиўге қумар болып, көргенин жаздырмайды, түсинбесе сорайды. Өмир нәўшелериниң көкиреги таза, сыншыл және ҳақыйқатгөй болады. Олардың усы унамлы қәсийетин сақлап қалыў ушын туўры, адамгершиликли, ағла инсаный пазыйлетлер менен суўғарылған тәрбия зәрүр. Соның ушын да халқымыз «Уяда нени көрсең, ушқанда соны көресең» дейди. Бала жасында қалай тәрбияланса, ертең есейгенде де сол әдетин тасламайды.
Ертеңги уллы келешегимиздиң қурыўшылары, бүгинги ислеримиздиң даўамшысы болған бала тәрбиясына ата-ана, балалар бақшасы, мектеп, жаслар аўқамы, мәҳәлле теңдей жуўапкер. Солай екен, бала тәрбиясына бәршемиз биргеликте ҳәрекет етсек ғана күтилген нәтийжени береди. Гей бир ата-аналар балалардың сабақтан тыс ўақытларда мектепке барыўына қарсылық көрсетеди. Бул ҳаққында ата-аналар менен сөйлескенимизде оқыўшының мектепке таярлығы болса да, болмаса да сылтаў таўып күнде кетип қалатуғынлығын айтады. Бундай жағдайлар болмаўы ушын оқыўшының күнлик режими ата-ана менен келисилген ҳалда дүзилиўи тийис.
Ата-аналар өз балаларына тәрбиялық мазмуны бар ертеклер айтып берсе, дәстанларды, көркем әдебий китапларды оқытса бала тәрбиялы, саналы ҳәм билимли болып өседи.

Ғумшагүл ДОСЫМБЕТОВА
18-санлы мектеп муғаллими
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

02.03.2018
O'xshash xabarlar: