www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЧЕМПИОН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Дубай қаласында спорттың таэквондо түри бойынша бириншиликти қолға киргизген Шийрин Алланазарованың жеңиси Наманган ўәлаятында спорттың усы түри бойынша болып өткен Өзбекстан бириншилигинде 68 кг салмақта жеңимпаз болыўдай табыс пенен уласты.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет, тазалық, азадалық бар жерде ғана қут-берекет ҳәм саламатлық болады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық гәплери ҳәмийше қәлбимизде яд болып қалады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.
Соңғы жылларда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша Өзбекстан көлеминде өткерилип киятырған жарысларда районымыздағы 1-санлы мектептиң «Ақмаңғыт» командасы бириншиликти қолдан бермей киятырғанлығы бәршеңизге мәлим. Мине, усы «Кеўилли стартлар» спорт ойынларының бизиң районымызда тийкарын салыўшыларының бири мар-ҳум спортшы Мақсет Нуржанов болды.
[center]М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР[/center]
Буннан 40 жыл бурын, яғный 1978-жылы бурынғы Фрунзе атындағы мектептиң (ҳәзирги 1-санлы мектеп) дене тәрбиясы пәни муғаллими Абатбай Дощанов «Кеўилли стартлар» спорт ойынларын шөлкемлестирген еди. Усы ўақытлары Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң дене тәрбиясы факультетинде оқып атырған Мақсет Нуржанов сабақтан бос ўақытларында устазына оқыўшыларды жарысқа таярлаўда қолқанат болды. Нәтийжеде мектеп командасы «Кеўилли стартлар» телевизиялық спорт ойынларының финал басқышында Нөкис қаласының командасы менен жарысып екинши орынды ийеледи. М.Нуржанов университетти табыслы тамамлап, өзи оқып питкерген мектепке муғаллим болып келгеннен соң да «Кеўилли стартлар» спорт ойынларын қайтадан қолға алды. Ол өзиниң тынымсыз мийнети, жанкүйерлиги арқасында мектеп командасын Өзбекстан көлеминдеги жарысларға алып шықты. Бүгинги күнде оның шәкирти М.Қыдырниязовтың «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша таярлаған «Ақмаңғыт» командасы бир неше мәрте Өзбекстан чемпионы болды.
Жақында районымыздағы балалар жас өспиримлер спорт комплексинде «Кеўилли стартлар» телевизиялық спорт ойынларының районымызға кирип келиўине 40 жыл толыўы ҳәм районымызда «Кеўилли стартлар» телевизиялық спорт ойынларының тийкарын салыўшыларының бири, спорт жанкүйери, марҳум спортшы М.Нуржановтың естелигине бағышлап ашық турнир болып өтти.
«Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша өткерилген бул ашық турнирге Нөкис қаласы, Беруний, Қоңырат, Қанлыкөл ҳәм Нөкис районларынан жәми 6 команда қатнасты.
Жарыс «Кеўилли стартлар» телевизиялық спорт ойынлары нызамы тийкарында өткерилди. Жарысқа улыўма орта билим бериў мектеплериниң 4-8-класс оқыўшыларынан 12 ер бала ҳәм 12 қыз балалардан ибарат болған командалар қатнастырылды.
Жас спортшылардың спорт шеберлигин арттырыў ҳәм олар арасында дослық қарым-қатнасын беккемлеў мақсетинде өткерилген бул турнир қызғын беллесиўлерге бай болды. Турнирдиң финаллық басқышына районымыздағы 1-санлы ҳәм 21-санлы мектеплердиң командалары шықты. Жарыс даўамында 1-санлы мектептиң «Ақмаңғыт» командасы қарсыласларынан үстем келип, турнир кубогин жеңип алды.
Солай етип, 2-орынды районымыздағы 21-санлы мектептиң командасы ийелеген болса, 3-орын Қанлыкөл районының 2-санлы мектеп командасына несип етти.
– Бул турнир алдағы ўақытларда болып өтетуғын «Кеўилли стартлар» телевизиялық спорт ойынларына таярлық ўазыйпасын атқарады, -дейди Қанлыкөл районы командасы тренери Ө.Қурбашев. - Жарыс даўамында команда ағзалары тәрепинен жол қойған қәте-кемшиликлерди анықлап алдық. Демек, алдағы ўақытларда бул кемшиликлерди сапластырсақ буннан да жақсы нәтийжелерге ерисемиз, -дейди ол.
Жарыс жуўмағында жеңимпаз командалар шөлкемлестириўшилер тәрепинен сыйлықланды.

Жеңис СЕЙДУЛЛАЕВ
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

17.04.2018
O'xshash xabarlar: