www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.
Әлбетте, бес бармақ бирдей болмағанындай аўылымызда қыйтақ жерлеринен пайдаланбайтуғын, егислик жерлерин тасландыға айландырып қойған шаңарақлар да жоқ емес. Олар да Президентимиздиң «Фермер, дийқан хожалықлары қыйтақ жер ийелериниң жумысын буннан былай да раўажландырыў бойынша шөлкемлестириўшилик илажлар ҳаққында»ғы қарары жәрияланғаннан соң жерлерин егиске таярлап, ҳәрекетке киристи. Себеби, қарарда қыйтақ жерлерге тийкарсыз түрде аўыл хожалығы егинлерин екпеген яки оны абаданластырмаған жер ийелерине белгиленген жер салығы ставкасының үш есеге арттырылған муғдары қолланылады делинген. Оған қосымша 23-марттан 23-апрель аралығы «Тамарқаға егин егиў» айлығы деп белгиленди. Бул аўылымыз турғынларының атыз жумысларын еле де жанландырыўға себеп болды. Бирақ... 130дан аслам шаңарақтан ибарат «Жийдели» аўылымыз арнаның бойында жайласқаны менен ағын суўға мүтәжлигимиз бар. Себеби, арна толып ақпаса, аўылға сағадан суў жарамайды. Ал, суў аз болса, арнадағы суўдан үмит етпесең де болады. Ҳәзирги ўақытта, айырым шаңарақлар баспа кранларына суў насосларын орнатып азын-аўлақ дийқаншылық етпекте. Көпшилик шаңарақ ийелеринде бундай имканият жоқ. Соны да айтып өтиўимиз керек, аўылымыздағы кем тәмийинленген шаңарақларға бийпул мийўе ҳәм овощ нәллери тарқатылды. Ийин қандырып суўғарылмаған жерге нәл көгере ме? Соның ушын аўылымыздың қапталынан өтип турған арнаға суў насосы қурылса биз сөз етип отырған «Жийдели» аўылында суў машқаласы шешилген болар еди.
Қарар талаплары бәршемизге теңдей. Сонлықтан да, аўыл пуқаралар жыйыны ақсақалы, тийисли уйымлар баслықлары бул мәселени унамлы шешип берсе халықтың алғысын алған болар еди.

Ҳүрлиман БЕРДИЕВА
нураный
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

25.04.2018
O'xshash xabarlar: