www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЛАЗЫМның лазымлары

Буннан бир жыл бурын «жаназа күни мал сойып, аўқат писириў, мейитти бир нешше күнлеп сақлаў дурыс емес, бул динимизге жат үрп-әдетлер» деген гәплерди еситкенде көпшиликтиң қыялына «қарақалпақ халқының басқа халықлардан өзгешелиги де усында емес пе, нешше әсирлерден берли ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған үрп-әдетлерди қалай бийкарлаймыз» деген ой-пикир келгенлиги рас (дәслепки ўақытлары өзимиз де усындай пикирде едик, себеби бундай үрп-әдетлер тек қарақалпақ халқында ушырасады).

Xabardi oqi'w
04.08.2018

СПОРТШЫ ҚЫЗДЫҢ ӘРМАНЫ

Меҳрибан Султанбаева «Тақыркөл» АПЖ аймағында жайласқан 9-санлы мектептиң 7-класында оқыйды.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Нөкис районы орайындағы «Ақмаңғыт» ППЖ да район ҳәкими А.Сейтахов, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры орынбасары Я.Бабажанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасарлары А.Тәжетдинов ҳәм Б.Ҳәбибуллаевлардың қатнасында көшпели қабыллаў болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Миллий гвардияның 2018-жыл 2-июнь күнги қоспа режеси тийкарында бүгинги күнде орынларда жынаятшылықтың ерте алдын алыў, пуқаралардың тынышлығын тәмийинлеў ҳәм олардың машқалаларын үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫҚШАМЛАСҚАН НЕКЕ ТОЙЛАРЫ

Нөкис районында 30-июнь – Жаслар күни байрам илажлары шеңберинде райондағы 5 кем тәмийинленген жас шаңарақтың неке тойлары болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

УЛЛЫ КЕЛЕШЕККЕ БЕККЕМ ИСЕНИМ МЕНЕН

Пүткил Өзбекистан халқы менен бир сапта турған Нөкис районы халқы да ­Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамын уллы келешекке деген беккем исеним менен Ўатанға деген шексиз сүйиспеншилик пенен сиясий-жәмийетлик көтериңкилик жағдайда күтип алмақта.

­
Ғәрезсизлик жылларында районымыз социал-экономикалық жақтан жоқары дәрежеде раўажланып, халықтың жасаў шараяты жақсыланды. Жаңа заманагөй имаратлар бой тикледи. Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, социаллық инфрадүзилме ҳәм басқа да тараўларда бир қанша унамлы өзгерислер ҳәм жаңаланыўлар жүз бермекте. Базар экономикасына өтиў принциплери тийкарында киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик тараўы кең ен жайып, халқымыздың аўыл хожалығы тараўына, жеке мүлкшиликке болған көзқарасы қәлиплести ҳәм беккемленди.
Районымыз аймағында ҳәзирги күнде экономикамыздың тийкарғы таянышы болған 452 ден аслам фермер хожалықлары ҳәм 208 киши бизнес субъектлери ҳәрекет етпекте. Бул шөлкемлескен киши кәрханалар тийкарында 811 жаңа жумыс орынлары жаратылды. Исбилерменлердиң жумыс өнимдарлығын арттырыў, ислеп шығарыў көлемин және де кеңейтиў, бул тараўда ҳаял-қызларымыздың белсендилигин күшейтиў, халыққа турмыслық хызмет көрсетиў, сервис ҳәм басқа да тараўларды раўажландырыў мақсетинде 17 миллиард 890 миллион сумнан артық муғдардағы кредит қаржылары ажыратылды.
Мәмлекетлик бағдарлама тийкарында районымызда аўыл хожалық өнимлерин қайта ислеў, таяр азық-аўқат ҳәм азық-аўқатлық емес өнимлерин жетистириў мақсетинде сырт ел инвестициялары есабынан заманагөй технологиялар алып келиў режелестирилген.
Олардан «Шылымбетов Сатбай» шаңарақлық кәрханасына 55 млн сум кредит қаржылары ажыратылып, нан ҳәм дуз өнимлерин ислеп шығаратуғын кәрхана иске түсип жаңа жумыс орынлары жаратылды.
«Қудияров Ринат» ЖШЖ тәрепинен пискен гербиш өнимлерин ислеп шығарыўды және де кеңейтиў мақсетинде 600 млн сум, «Зиянур Камил» агрофирмасы тәрепинен дән өнимлерин қайта ислеў ҳәм шарўашылыққа азықлық жем өнимлер ислеп шығарыў ушын 400 мың АҚШ долларында кредит ажыратылды.
Экспорт көлемин және де асырыў мақсетинде жаңадан шөлкемлестирилген «Өзагроэкспорт» сыртқы саўда компаниясына ағза болған «Нөкисагроимпекс» 1 млн 4 мың долларлық ҳәм «Агроэкспорт РК груп» 147 мың долларлық өнимлерди шет елге экспортқа шығарып валюта түсими тәмийинленди.
Аўыллық жерлерде турақ жай қурылысы көлемин кеңейтиў мақсетинде көргизбели жойбардағы 575 турақ жайдың қурылысы 2009-2015-жылларда питкерилип пайдаланыўға берилген болса, быйылғы жылы 168 дана турақ жайдың қурылысы даўам еттирилмекте.
2016-жылдың мәнзилли инвестиция бағдарламасына район бойынша улыўма баҳасы 3 млрд 71 млн сумлық қурылыс жумыслары әмелге асырылыўы режелестирилген. Соннан сметалық баҳасы 1 млрд 530 млн сум болған районлық медицина бирлеспесине қараслы көп тармақлы поликлиника имаратының реконструкция жумыслары әмелге асырылды.
Буннан басқа, елатлы пунктлерди ишимлик суў менен тәмийинлеў бағдарында «Тақыркөл» АПЖсы Шоркөл аўылынан 2,5 км ҳәм де «Төктаў» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы Бахытлы елатына баратуғын 1,9 км ишимлик суў тармақлары тартылып пайдаланыўға тапсырылды. «Саманбай» АПЖсы Жаманша аўылындағы насос станциясының реконструкция жумыслары алып барылды. Районымыз бойынша быйылғы жылы 1,1 км ишки жоллар қурылды.
­Ғәрезсизлик жылларында районымыз спортшыларының ерискен табыслары да мақтаўға арзырлық. Атап айтсақ, районымызда 2 жәҳән чемпионы, 2 Азия чемпионы, 50ден аслам халықаралық турнирлер жеңимпазлары, 20 Өзбекистан чемпионлары жетилисип шықты.
Усы жылдың өзинде спортшы қызымыз Дәрменбаева Клара 26-30-май күнлери Ашхабат қаласында болып өткен самбо гүреси бойынша Азия чемпионатында 1-орынды ийелеп, 6-10-октябрь күнлери Румыния мәмлекетиниң Бухарест қаласында болып өтетуғын жәҳән чемпионатына жоллама алды. Нураный спортшыларымыз С.Юсупов ҳәм Ә.Сайтовлар Республикамыздың сайланды командасы қурамында усы жыл 23-26-октябрь күнлери Хорватия мәмлекетинде нураный спорт шеберлери арасында өткерилетуғын самбо бойынша жәҳән чемпионатына қатнасатуғынлығы ҳәммемиз ушын мақтаныўға турарлық.
Биз кеше ким едик, бүгин ким болдық? деген сораўға жуўап беретуғын болсақ, ғәрезсизликтен алдынғы 80-90 жыллардағы районымыздағы билимлендириў мәкемелериниң аўҳалын бүгинги күн менен пүткиллей салыстырып болмайды!
2004-2009-жылларда Нөкис районы бойынша жәми 27 мектепке қурылыс-оңлаў жумыслары алып барылып, соннан 2 мектеп жаңадан қурылды.
Быйылғы жылы болса райондағы 22-санлы мектепке реконструкция жумыслары, 26-санлы мектепке капитал оңлаў жумыслары исленди.
Буннан тысқары, жергиликли бюджет қаржылары есабынан 7 билимлендириў мәкемелерин гүз-қыс мәўсимине таярлаў мақсетинде 972,764 000 сум қаржы ажыратылып оңлаў жумыслары алып барылды.
Елимизде алып барылып атырған бәрше тараўлардағы реформалар тийкарынан инсан мәплери ушын хызмет етиўге бағдарланғанлығы менен әҳмийетли. Усы тийкарда районымыз көлеминде әмелге асырылып атырған жаңаланыўлар, табысларымыз бенен жетискенликлеримиздиң бәршеси халқымыздың абадан турмысын тәмийинлеў, келешек әўладқа азат ҳәм абат Ўатанды инам етиў мақсетинде әмелге асырылмақта. Бул жолда Нөкис районы халқы еле де беккем аўызбиршилик, жигерлилик пенен пидайы мийнет етип, елимиз ғәрезсизлигин беккемлеў жолында өз хызметлерин аямайды деп исеним билдиремиз.

Е.СЕЙТНАЗАРОВ
Нөкис районы ҳәкими Халық депутатлары
Нөкис районлық Кеңеси депутаты
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

07.09.2016
O'xshash xabarlar: