www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЧЕМПИОН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Дубай қаласында спорттың таэквондо түри бойынша бириншиликти қолға киргизген Шийрин Алланазарованың жеңиси Наманган ўәлаятында спорттың усы түри бойынша болып өткен Өзбекстан бириншилигинде 68 кг салмақта жеңимпаз болыўдай табыс пенен уласты.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет, тазалық, азадалық бар жерде ғана қут-берекет ҳәм саламатлық болады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық гәплери ҳәмийше қәлбимизде яд болып қалады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ҲҮКИМЕТ БАЛАЛАР НӘЗЕРИНДЕ

Усы атамадағы веб-сайт 2016-жыл – Саламат ана ҳәм бала жылы мүнәсибети менен ҳүкиметлик порталда усы жыл 13-июньнан баслап иске түсти.
Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик салық басқармасы баспасөз хызмети ҳәм «Ғәзийне» газетасының Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы МКШ ҳәм пуқаралық жәмийеттиң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў Жәмийетлик фонды тәрепинен қаржыландырылған «Электрон ҳүкимет – ашық-әшкаралық ҳәм исенимлилик тийкары» жойбары шеңберинде бул веб-сайтты кең жәмийетшиликке ҳәм балаларға таныстырыў мақсетинде «Гүлбағ» балалардың жазғы дем алыў орайында ушырасыў болып өтти.
[center]ҲҮКИМЕТ БАЛАЛАР НӘЗЕРИНДЕ[/center]
Ушырасыўда орайда дем алыўшы балаларға «Ҳүкимет балалар нәзеринде» веб-сайты ҳаққында түсиниклер берилип, ондағы жайластырылған мағлыўматларды пайдаланыў көнликпелери әмелиятта көрсетилди. Ушырасыў даўамында балалардың сораўларына жуўаплар берилди.
Илаж даўамында балалардың салық бағдарында ҳуқықый билимлерин және де асырыў ҳәм оларда салық мәдениятының дурыс қәлиплестириў мақсетинде «Салық ҳаққында нелерди билесиз?» викторинасы да өткерилип жеңимпазларға баҳалы саўғалар тапсырылды.

Ә.ХОЖАНАЗАРОВ
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

07.09.2016
O'xshash xabarlar: