www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

КАРТОШКАДАҒЫ РАК КЕСЕЛЛИГИ

Аўыл хожалығы тараўында ең көп жетилистиретуғын ҳәм ең көп пайдаланатуғын азық-аўқат өнимлериниң бири бул картошка болып есапланады. Картошканың өз алдына кеселлиги болып ол картошка раки деп аталады. Бул кеселлик Европа, Африка, Америка, Австралия, Россия, Украина, Беларуссия, Латвия, Литва мәмлекетлеринде кең тарқалған.
Бул кеселлик картошка өсимлигиниң жапырағына, пақал буўынларына түсетүғын тийкарынан «грипп зооспорасы» деп аталыўшы спораға ийе грипп болып өсимликтиң буўынларында пайда болады. Сол жерде мәйек ҳәм алмурт сыяқлы өсимшелер пайда етип, өсимликтиң тоқымаларын буўып өсип раўажланыўына кери тәсирин тийгизеди. Бул өсимшелер өсимлик денесинде 12-14 күнге шекем даўам етеди, бир-бири менен байланысқан зооспоралар үлкен өсимшелер пайда етип домалақ түске ийе болады.
Тарқалыўы тийкарынан картошканың туқымы, түйнекшелери ҳәм топырақ қалдықлары менен тарқалады. Тарқалыўының алдын алыў ушын карантин шаралары көрилиўи керек. Карантин шаралары көрилгенде агротехникалық ҳәм химиялық жоллар қолланылады. Бул кеселликтиң алдын алыў шаралары шыдамлы сортлар егиў, алмаслап егиў, зыянланған майданларға дем бериў, ал химиялық жоллары болса туқым ҳәм топырақларды зыянсызландырыў, таза зыянланбаған туқымларды егиў болып табылады.

А.САПАРНИЯЗОВ
Өсимликлер карантини
бас мәмлекетлик
инспекциясы жетекши
агроном инспекторы
М.ТӘЖИМОВ
агроном инспектор
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

18.05.2017
O'xshash xabarlar: