www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ҚУТЛЫҚЛАЙМЫЗ

Усы жыл 13-15-апрель күнлери Хорезм ўәлаятының Үргениш қаласында Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен...

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў тараўында мәмлекетлик басқарыўды түптен жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралар денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халық турмыс дәрежеси ҳәм сапасын асырыў ушын қолай шараятлар жаратыў

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ТУРМЫС ДӘРЕЖЕСИ ЖАҚСЫЛАНДЫ

Мәмлекетимизде халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламларын материаллық ҳәм руўхый жақтан қоллап-қуўатлаў, социаллық тараўды раўажландырыў арқалы кем тәмийинленген шаңарақларға әмелий жәрдем көрсетиў мақсетинде Президентимиздиң «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ СУЎ КЕРЕК

Тамарқа дәрамат дәреги. Жерге меҳир берип, өз ўақтында тәрбияласаң жер сени бағады. Мол зүрәәт береди. Буны аўыл турғынлары жүдә жақсы биледи.

Xabardi oqi'w
25.04.2018

ҲУҚЫҚБУЗЫЎШЫЛАР ЖАЗАСЫН АЛДЫ

Пуллы қумар ойынларын ойнаў ҳуқықбузарлық екенлигине көпшилик жетерли итибар бере бермейди. Бирақ, бундай ойынлардың ақыбети орны толмас өкинишке алып келетуғынлығы ҳаққындағы ашынарлы ҳәдийселери бир қанша мысаллар менен келтириўимиз мүмкин.

Xabardi oqi'w
25.04.2018
ТЕБЕРИК ИНСАНЛАР МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

ТЕБЕРИК ИНСАНЛАР МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Елимизде 9-май улыўмахалықлық байрамы – Еслеў ҳәм қәдирлеў күни... Toliq oqish

22.05.2017
ТЫНЫШ ЖУРТҚА ТОЙЛАР ЖАРАСАДЫ

ТЫНЫШ ЖУРТҚА ТОЙЛАР ЖАРАСАДЫ

Қайырқомлық илажлары... Toliq oqish

18.05.2017
ХАЛЫҚ ҚАБЫЛЛАЎХАНАСЫ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

ХАЛЫҚ ҚАБЫЛЛАЎХАНАСЫ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 6-январь күнги «Өзбекистан Республикасы Президенти аппаратының физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиўди қадағалаў ҳәм муўапықластырыў хызметин ислерин шөлкемлестириў ҳаққында»ғы арнаўлы қарары тийкарында Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасы Нөкис... Toliq oqish

18.05.2017
ИНСАН – ӘЗИЗ, ЕСЛЕЎ – МУҚАДДЕС

ИНСАН – ӘЗИЗ, ЕСЛЕЎ – МУҚАДДЕС

Мине бүгин елимиз бойлап 9-май улыўмахалықлық байрамы – Еслеў ҳәм қәдирлеў күни, сондай-ақ 1941-1945-жыллардағы Екинши жер жүзилик урыста фашизм үстинен ерисилген жеңистиң 72 жыллығы белгиленип атыр.... Toliq oqish

18.05.2017
ӘСИР МАШҚАЛАСЫ

ӘСИР МАШҚАЛАСЫ

Бүгин елимизде Президентимиз тәрепинен инсан ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийиенлеў, халықтың әсиресе, жасларды түрли жат иллетлерден, атап айтқанда адам саўдасынан сақлап қалыўға үлкен итибар қаратылмақта.... Toliq oqish

18.05.2017
ӨРНЕКТИҢ ӨРНЕКЛИ ПЕРЗЕНТЛЕРИ

ӨРНЕКТИҢ ӨРНЕКЛИ ПЕРЗЕНТЛЕРИ

Спорттың белбеўли гүрес түри бойынша 2-5-апрель аралығында Өзбекистан кубоги жарысы болып өтти.... Toliq oqish

18.05.2017
ЧЕМПИОНЛАР ЖЕТИСКЕН МЕКТЕП

ЧЕМПИОНЛАР ЖЕТИСКЕН МЕКТЕП

Наўқыран әўладтың ҳәр тәреплеме жетик ҳәм саламат болып камалға жетиўлери ушын елимизде спорт тараўының раўажланыўына айрықша итибар қаратылған. Буның айқын дәлили сыпатында республикамызда спорттың барлық түрлери ғалабаласып, спорт пенен шуғылланыўшы жаслар саны көбейип көплеген жетискенликлерди қолға киргизбекте.... Toliq oqish

18.05.2017
ШОРТАНБАЙЛЫ ПАЛЎАН ҚЫЗ

ШОРТАНБАЙЛЫ ПАЛЎАН ҚЫЗ

Елимиздиң барлық орынларында спортты, әсиресе, балалар спортын раўажландырыўға қаратылған күшли дыққат-итибардың, заманагөй спорт объектлердиң қурылып, пайдаланыўға тапсырылыўы, олардың зәрүр инвентарьлар ҳәм қәнигели тренерлер менен тәмийинлениўи нәтийжесинде ең шетки алыс аўылларда да келешегинен үмит күттиретуғын жас спортшылар жетилисип шығып,... Toliq oqish

18.05.2017
ЕСАБАТ САЙЛАЎ ЖЫЙНАЛЫСЫ

ЕСАБАТ САЙЛАЎ ЖЫЙНАЛЫСЫ

Жақында исбилерменлер ҳәрекети Өзбекистан либерал демократиялық партиясы районлық Кеңесиниң районлық медицина бирлеспеси басланғыш партиясының есабат сайлаў жыйналысы болып өтти.... Toliq oqish

18.05.2017
КАРТОШКАДАҒЫ РАК КЕСЕЛЛИГИ

КАРТОШКАДАҒЫ РАК КЕСЕЛЛИГИ

Аўыл хожалығы тараўында ең көп жетилистиретуғын ҳәм ең көп пайдаланатуғын азық-аўқат өнимлериниң бири бул картошка болып есапланады. Картошканың өз алдына кеселлиги болып ол картошка раки деп аталады. Бул кеселлик Европа, Африка, Америка, Австралия, Россия, Украина, Беларуссия, Латвия, Литва мәмлекетлеринде кең тарқалған.... Toliq oqish

18.05.2017