www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЖАРЫС, ТАҢЛАЎ, КЕШЕЛЕР

Мектебимизде оқыўшылардың бос ў мазмунлы өткериў мақсетинде ҳәр қыйлы жарыс, таңлаў, кешелер шөлкемлестирилип барылады. Мине усындай жарыслардан бири «Китап-руўхый ғәзийне» атамасында болып өтти.

Xabardi oqi'w
07.02.2018

ТАРИЙХЫМЫЗДА ӨШПЕС ИЗ ҚАЛДЫРДЫ

[center][/center]Қаҳармансыз миллет болмайды. Бизиң мәмлекетимиздиң қаҳарманы, ғәрезсизлигимиздиң тийкарын салыўшы, халқымыздың атасы Ислам Әбдуғаниевич Каримов. Быйыл бул инсанның 80 жыллығы, бул сәне мәмлекетимиздиң барлық орынларында кең түрде белгиленбекте.

Xabardi oqi'w
07.02.2018

АЎЫЛЛАСЫМЫЗ ЖЕҢИМПАЗ

24-январь күни Нөкис қаласындағы Имам ийшан Муҳаммад жәмийетлик мешитинде «Өзбекстан Қуран оқыў жарысы – 2018» таңлаўының аймақлық басқышы болып өтти.

Xabardi oqi'w
02.02.2018

ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАС ФЕРМЕРЛЕР

«Қутанкөл» агроэкономикалық кәсип-өнер колледжинде район ҳәкими, Өзбекистан жаслар аўқамы Нөкис районлық Кеңеси, район прокуратурасы ҳәм бир қатар тийисли тараў басшылары тәрепинен колледж питкериўшилери менен «Ҳәким ҳәм жас фермерлер» атамасында ашық сәўбет өткерилди.

Xabardi oqi'w
02.02.2018

БӘНТЛИК ТӘМИЙИНЛЕНЕДИ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 12-сентябрьдеги «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары ҳәм Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 5-октябрьдеги «Өзбекистан Республикасы Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министрлиги жанындағы Жәмийетлик жумыслар қоры жумысын шөлкемлестириў ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси тәрепинен тийисли қарар қабыл етилип, бир қатар илажлар әмелге асырылды.

Xabardi oqi'w
09.01.2018
БАЙРАМ АЛДЫ УШЫРАСЫІЫ

07.09.2016
УЛЛЫ КЕЛЕШЕККЕ  БЕККЕМ ИСЕНИМ МЕНЕН

УЛЛЫ КЕЛЕШЕККЕ БЕККЕМ ИСЕНИМ МЕНЕН

Пүткил Өзбекистан халқы менен бир сапта турған Нөкис районы халқы да ­Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамын уллы келешекке деген беккем исеним менен Ўатанға деген шексиз сүйиспеншилик пенен сиясий-жәмийетлик көтериңкилик жағдайда күтип алмақта.... Toliq oqish

07.09.2016
ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗ – ЫҒБАЛЫМЫЗ, БАХТЫМЫЗ!

ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗ – ЫҒБАЛЫМЫЗ, БАХТЫМЫЗ!

[center][/center][/b] [b]Елимизде байрамлар көп. Деген менен, ең уллы, ең әзиз байрамымыз болған Ғәрезсизлик байрамы өз алдына.... Toliq oqish

07.09.2016
ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАСЛАР

26.08.2016
ПУҚАРАЛАР ЖЫЙЫНЛАРЫНЫҢ ЖУМЫСЛАРЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ АРНАЛДЫ

ПУҚАРАЛАР ЖЫЙЫНЛАРЫНЫҢ ЖУМЫСЛАРЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ АРНАЛДЫ

Усы жылдың май-июнь айларында пуқаралар жыйынлары баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлери сайлаўы ашық-айдын демократиялық ҳәм альтернативалық принциплер тийкарында өткизилди. [b][/b]... Toliq oqish

26.08.2016
«ҲАЯЛЛАР ҚАНАТЫ»НЫҢ РОЛИ

«ҲАЯЛЛАР ҚАНАТЫ»НЫҢ РОЛИ

Исбилерменлер ҳәрекети Өзбекистан Либерал-демократиялық партиясы Нөкис районлық Кеңеси тәрепинен Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығы мүнәсибети менен «Ҳаял-қызлардың сиясий белсендилигин, жәмийеттеги ролин күшейттириўде ӨзЛиДеП «Ҳаяллар қанаты»ның роли» темасында дөгерек сәўбетлесиў кешеси болып өтти.... Toliq oqish

03.08.2016
ЖУРТБАСШЫМЫЗ ИСЕНИМИ  ЖУЎАПКЕРШИЛИК ЖҮКЛЕЙДИ

ЖУРТБАСШЫМЫЗ ИСЕНИМИ ЖУЎАПКЕРШИЛИК ЖҮКЛЕЙДИ

Журтбасшымыз жақында 27-июнь – Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни мүнәсибети менен жоллаған қутлықлаўында ғәрезсизлигимиздиң руўхый тийкарларын беккемлеўде миллий баспасөзимиздиң мүнәсип үлеси бар екенлигин атап өтти.... Toliq oqish

03.08.2016
“КАМОЛОТ ҮЙИ” МҮНӘСИПЛЕРГЕ БЕРИЛДИ

“КАМОЛОТ ҮЙИ” МҮНӘСИПЛЕРГЕ БЕРИЛДИ

[/b][sup][/sup] [b]Елимизде өсип киятырған жас әўладты бәркамал етип тәрбиялаў менен бирге олар ерискен жетискенликлерди мүнәсип хошаметлеў, қоллап-қуўатлаў ислери де жақсы жолға қойылған.... Toliq oqish

03.08.2016