www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЛАЗЫМның лазымлары

Буннан бир жыл бурын «жаназа күни мал сойып, аўқат писириў, мейитти бир нешше күнлеп сақлаў дурыс емес, бул динимизге жат үрп-әдетлер» деген гәплерди еситкенде көпшиликтиң қыялына «қарақалпақ халқының басқа халықлардан өзгешелиги де усында емес пе, нешше әсирлерден берли ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған үрп-әдетлерди қалай бийкарлаймыз» деген ой-пикир келгенлиги рас (дәслепки ўақытлары өзимиз де усындай пикирде едик, себеби бундай үрп-әдетлер тек қарақалпақ халқында ушырасады).

Xabardi oqi'w
04.08.2018

СПОРТШЫ ҚЫЗДЫҢ ӘРМАНЫ

Меҳрибан Султанбаева «Тақыркөл» АПЖ аймағында жайласқан 9-санлы мектептиң 7-класында оқыйды.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Нөкис районы орайындағы «Ақмаңғыт» ППЖ да район ҳәкими А.Сейтахов, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры орынбасары Я.Бабажанов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси баслығының орынбасарлары А.Тәжетдинов ҳәм Б.Ҳәбибуллаевлардың қатнасында көшпели қабыллаў болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Миллий гвардияның 2018-жыл 2-июнь күнги қоспа режеси тийкарында бүгинги күнде орынларда жынаятшылықтың ерте алдын алыў, пуқаралардың тынышлығын тәмийинлеў ҳәм олардың машқалаларын үйрениўге бағышланған илажлар өткерилмекте.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ЫҚШАМЛАСҚАН НЕКЕ ТОЙЛАРЫ

Нөкис районында 30-июнь – Жаслар күни байрам илажлары шеңберинде райондағы 5 кем тәмийинленген жас шаңарақтың неке тойлары болып өтти.

Xabardi oqi'w
04.08.2018

ШОРТАНБАЙЛЫ ПАЛЎАН ҚЫЗ

Елимиздиң барлық орынларында спортты, әсиресе, балалар спортын раўажландырыўға қаратылған күшли дыққат-итибардың, заманагөй спорт объектлердиң қурылып, пайдаланыўға тапсырылыўы, олардың зәрүр инвентарьлар ҳәм қәнигели тренерлер менен тәмийинлениўи нәтийжесинде ең шетки алыс аўылларда да келешегинен үмит күттиретуғын жас спортшылар жетилисип шығып, үлкен спорт ареналарына жол алмақта.
Әзелден палўанлар елаты болған Нөкис районында соңғы жылларда гүрестиң көплеген түрлери бойынша бир қатар спортшылар жетилисип шықпақта.
[center]ШОРТАНБАЙЛЫ ПАЛЎАН ҚЫЗ[/center]
Әсиресе, шортанбайлы палўан қыз Гүлжәҳән Төребаеваның ерискен табыслары көзди қуўандырады.
Ол 2000-жылы Шортанбай елатында туўылады. Жаслайынан спорттың гүрес түрине қызыққан Гүлжәҳән спорт мектебине қатнаў нийетин әкеси Сыдық Турекеевке ҳәм анасы Шынар Қожақуловаға билдиргенде олар ҳеш қарсылық билдирмеди. Керисинше олар перзентиндеги спортқа деген қызығыўшылықты сезип, ҳақ жол тиледи. Ол 11 жасынан баслап спорт мектебинде спорттың гүрес, самбо, дзюдо түрлери менен шуғыллана баслады. Дурыс, шынығыўларды енди ғана баслаған жас спортшыдан үлкен нәтийжелерди күтиў қыйын, әлбетте. Лекин, өзиниң қатнасқан дәслепки жарысларында-ақ сыйлы орынларды ийелеўи оның гүреске болған қызығыўшылығын әбден арттырды. Ол 2012-жылы жас өспиримлер ҳәм қызлар арасында гүрес бойынша респүблика ашық бириншилигинде 48 кг салмақ категориясында қатнасып 2-дәрежели диплом менен сыйлықланды ҳәм усы жылы конституция күнине ҳәм 1-санлы көп тармақлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң 50 жыллығы мүнәсибети менен өткерилген спорт мектебиниң ашық бириншилигинде 57 кг салмақта жеңимпаз болды. 2015-жылы Қарақалпақстан Республикасы чемпионатында 63 кг салмақ категориясында 2-орын, 1999-2000-жыллары туўылған жас өспиримлер ҳәм қызлар арасында спорттың самбо түри бойынша Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў министрлиги, «Ешлик» дене тәрбия ҳәм спорт жәмийети бириншилигинде 60 кг салмақта 1-орынды ийеледи. Буннан басқа да ол 2000-2001-жыллары туўылған жас өспиримлер ҳәм қызлар арасында спорттың дзюдо түри бойынша Қарақалпақстан Республикасы чемпионатында 70 кг салмақ категориясында сыйлы 1-орынды ийелеген болса және ересеклер ҳәм ҳаял-қызлар арасында спорттың дзюдо түри бойынша Қарақалпақстан Республикасы чемпионатында 70 кг салмақ категориясында қатнасып жеңимпаз болды. Бир неше мәрте Өзбекистан чемпионатында сыйлы орынларды ийелеген Гүлжәҳәнниң ерискен жеңислери сансыз. Оның бундай жеңислерге ерисиўинде устаз-тренери, бир неше мәрте Өзбекистан чемпионы, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген спортшы Жалғас Тәжимуратовтың мийнетлери көп. Жалғас аға шәкиртине гүрестиң әлўан түрли сырларын жалықпастан үйретип барды. Шынығыўлардағы машақатлы мийнет, устазының тынымсыз ҳәрекети оны усындай нәтийжелерге ерисиўге алып келди.
Гүлжәҳән ҳәзирги ўақытта Нөкис спорт колледжинде билим алып атыр. Ол жақында Ташкент қаласында өткерилген самбо гүреси бойынша Өзбекистан чемпионатында сыйлы 1-орынды ийелеп, 1-4-июль аралығында болып өтетуғын Азия чемпионатында қатнасыў жолламасын жеңип алды.
– Маған әўмет күлип бақты. Енди мен өзимди Азия чемпионатында сынап көремен. Чемпионатқа қатнасыў ушын тренерим менен биргеликте күшли таярлық көрип атырмыз. Мен қолымнан келген барлық ҳәрекетти ислеймен ҳәм жеңимпаз болыўды нийет етемен,-дейди Гүлжәҳән.
Биз де өз гезегинде Гүлжәҳәнниң табыслары менен сүйсинип, тренериниң мийнетлерин ақлап чемпионатта жеңимпаз болады деп исенемиз.

Гита ҚАЛБАЕВА
журналист
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

18.05.2017
O'xshash xabarlar: