www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ӨЗГЕРИС ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 29-декабрьде «Өзбекстан Республикасының 2018-жылғы тийкарғы микроэкономикалық көрсеткишлери прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджет параметрлери ҳаққында»ғы қарары ҳәм «Салық ҳәм бюджет сиясатының 2018-жылға мөлшерленген тийкарғы бағдарлары қабыл етилгенлиги мүнәсибети менен айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ ЖАҢА СИСТЕМАСЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң өткен жыл 12-декабрьдеги «Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түп-тийкарынан реформалаў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында Мәмлекетлик хызметлер агентлиги, оның қурамында қарақалпақстан Республикасы басқармасы, қалалық ҳәм районлық орайлары шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ПЕРЗЕНТ НӘЗИК, ТӘРБИЯСЫ ОННАН ДА...

Қыз асырап, ул өсирген халқымыз перзетти өз өмириниң жалғасы есаплап перзент тәрбиясына көп кеўил аўдарып келеди. Перзент тәрбиясы сырттан қарағанда аңсаттай болғаны менен ҳақыйқатында жуўапкершиликти ҳәм мәжбүриятты талап етеди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТӘБИЙҒЫЙ ҲӘМ АНЫҚ ПӘНЛЕР АЙЛЫҒЫ

Мектебимизде «Тәбийғый ҳәм анық пәнлер» айлығы шөлкемлескенлик дәрежеде өткерилди. Пән айлығы даўамында класслар арасында ҳәр қыйлы ойынлар, таңлаўлар, жарыслар, сораў-жуўап кешелери шөлкемлестирилди.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ТАЯНЫШ МЕКТЕПЛЕРИ ЖУМЫС БАСЛАДЫ

Бүгинги күнде билимлендириў тараўында жаслардың ҳәр тәреплеме жетик, саламат ҳәм баркамал болып жетилисиўи ушын шараятлар жаратыўға бағдарланған үлкен дөретиўшилик ислер әмелге асырылмақта.

Xabardi oqi'w
02.03.2018

ШОРТАНБАЙЛЫ ПАЛЎАН ҚЫЗ

Елимиздиң барлық орынларында спортты, әсиресе, балалар спортын раўажландырыўға қаратылған күшли дыққат-итибардың, заманагөй спорт объектлердиң қурылып, пайдаланыўға тапсырылыўы, олардың зәрүр инвентарьлар ҳәм қәнигели тренерлер менен тәмийинлениўи нәтийжесинде ең шетки алыс аўылларда да келешегинен үмит күттиретуғын жас спортшылар жетилисип шығып, үлкен спорт ареналарына жол алмақта.
Әзелден палўанлар елаты болған Нөкис районында соңғы жылларда гүрестиң көплеген түрлери бойынша бир қатар спортшылар жетилисип шықпақта.
[center]ШОРТАНБАЙЛЫ ПАЛЎАН ҚЫЗ[/center]
Әсиресе, шортанбайлы палўан қыз Гүлжәҳән Төребаеваның ерискен табыслары көзди қуўандырады.
Ол 2000-жылы Шортанбай елатында туўылады. Жаслайынан спорттың гүрес түрине қызыққан Гүлжәҳән спорт мектебине қатнаў нийетин әкеси Сыдық Турекеевке ҳәм анасы Шынар Қожақуловаға билдиргенде олар ҳеш қарсылық билдирмеди. Керисинше олар перзентиндеги спортқа деген қызығыўшылықты сезип, ҳақ жол тиледи. Ол 11 жасынан баслап спорт мектебинде спорттың гүрес, самбо, дзюдо түрлери менен шуғыллана баслады. Дурыс, шынығыўларды енди ғана баслаған жас спортшыдан үлкен нәтийжелерди күтиў қыйын, әлбетте. Лекин, өзиниң қатнасқан дәслепки жарысларында-ақ сыйлы орынларды ийелеўи оның гүреске болған қызығыўшылығын әбден арттырды. Ол 2012-жылы жас өспиримлер ҳәм қызлар арасында гүрес бойынша респүблика ашық бириншилигинде 48 кг салмақ категориясында қатнасып 2-дәрежели диплом менен сыйлықланды ҳәм усы жылы конституция күнине ҳәм 1-санлы көп тармақлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң 50 жыллығы мүнәсибети менен өткерилген спорт мектебиниң ашық бириншилигинде 57 кг салмақта жеңимпаз болды. 2015-жылы Қарақалпақстан Республикасы чемпионатында 63 кг салмақ категориясында 2-орын, 1999-2000-жыллары туўылған жас өспиримлер ҳәм қызлар арасында спорттың самбо түри бойынша Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў министрлиги, «Ешлик» дене тәрбия ҳәм спорт жәмийети бириншилигинде 60 кг салмақта 1-орынды ийеледи. Буннан басқа да ол 2000-2001-жыллары туўылған жас өспиримлер ҳәм қызлар арасында спорттың дзюдо түри бойынша Қарақалпақстан Республикасы чемпионатында 70 кг салмақ категориясында сыйлы 1-орынды ийелеген болса және ересеклер ҳәм ҳаял-қызлар арасында спорттың дзюдо түри бойынша Қарақалпақстан Республикасы чемпионатында 70 кг салмақ категориясында қатнасып жеңимпаз болды. Бир неше мәрте Өзбекистан чемпионатында сыйлы орынларды ийелеген Гүлжәҳәнниң ерискен жеңислери сансыз. Оның бундай жеңислерге ерисиўинде устаз-тренери, бир неше мәрте Өзбекистан чемпионы, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген спортшы Жалғас Тәжимуратовтың мийнетлери көп. Жалғас аға шәкиртине гүрестиң әлўан түрли сырларын жалықпастан үйретип барды. Шынығыўлардағы машақатлы мийнет, устазының тынымсыз ҳәрекети оны усындай нәтийжелерге ерисиўге алып келди.
Гүлжәҳән ҳәзирги ўақытта Нөкис спорт колледжинде билим алып атыр. Ол жақында Ташкент қаласында өткерилген самбо гүреси бойынша Өзбекистан чемпионатында сыйлы 1-орынды ийелеп, 1-4-июль аралығында болып өтетуғын Азия чемпионатында қатнасыў жолламасын жеңип алды.
– Маған әўмет күлип бақты. Енди мен өзимди Азия чемпионатында сынап көремен. Чемпионатқа қатнасыў ушын тренерим менен биргеликте күшли таярлық көрип атырмыз. Мен қолымнан келген барлық ҳәрекетти ислеймен ҳәм жеңимпаз болыўды нийет етемен,-дейди Гүлжәҳән.
Биз де өз гезегинде Гүлжәҳәнниң табыслары менен сүйсинип, тренериниң мийнетлерин ақлап чемпионатта жеңимпаз болады деп исенемиз.

Гита ҚАЛБАЕВА
журналист
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

18.05.2017
O'xshash xabarlar: