www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЧЕМПИОН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Дубай қаласында спорттың таэквондо түри бойынша бириншиликти қолға киргизген Шийрин Алланазарованың жеңиси Наманган ўәлаятында спорттың усы түри бойынша болып өткен Өзбекстан бириншилигинде 68 кг салмақта жеңимпаз болыўдай табыс пенен уласты.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет, тазалық, азадалық бар жерде ғана қут-берекет ҳәм саламатлық болады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық гәплери ҳәмийше қәлбимизде яд болып қалады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ПЕРЗЕНТИМЕ КИТАП САЎҒА ЕТЕМЕН

Мәмлекетимизде келешегимиз болған жас әўладтың билимли, руўхый жетик ҳәм кәмил инсанлар болып жетилисиўинде билим булағы болған китаптың тутатуғын орны айрықша. 2-апрель – Халықаралық балалар китаплар байрамы күни. Усы сәне мүнәсибети менен Нөкис районлық ХББне қараслы 1-санлы мектеп жанындағы мәлимлеме ресурс орайы тәрепинен «Перзентиме китап саўға етемен» атамасындағы әдебий саз-сәўбетли кеше өткерилди.
[center]ПЕРЗЕНТИМЕ КИТАП САЎҒА ЕТЕМЕН[/center]
Кешеге район ҳәкими орынбасары И.Минажов, районлық ХББ баслығы Т.Оразбаев, балалар шайыры Т.Ещановлар ҳәм бир қатар мәкеме, шөлкем басшылары, Жаслар аўқамы районлық Кеңеси ҳәм мәлимлеме ресурс орайы хызметкерлери, ата-аналар, мектеп китапханашылары қатнасты.
[center]ПЕРЗЕНТИМЕ КИТАП САЎҒА ЕТЕМЕН[/center]
Кешеде шығып сөйлеўшилер китап ең жақын, ең садық дос екенлиги, ол билимниң көзи, илимниң ғәзийнеси екенлиги, китап оқыған адамның руўхый дүньясы бай болатуғынлығы, ҳәр бир билим ҳәм тәрбия китаптан басланатуғынлығы ҳаққында өзлериниң пикирлерин айтты. Сондай-ақ, кешеде «Перзентиме китап саўға етемен» акциясы шөлкемлестирилди. Акция даўамында мәлимлеме ресурс орайы китап фондына қатнасыўшылар тәрепинен 161 дана әдебий китаплар саўға етилди. Мәлимлеме ресурс орайы китап фонды 13 101 китапқа, соннан 7000 әдебий, 6101 тараў әдебиятларына ийе еди. Ал, енди болса китап фонды 13 262ге жеткерилди.
Кешеде жыйналғанларға мектеп оқыўшылары, 15-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектеби тәрбияланыўшылары ҳәм районлық мәденият бөлими тәрепинен таярланған концерт бағдарламасы инам етилди.
Кеше соңында болса Қуўыршақ театрының «Өтирикши түлкишек» ертеги қойып барилди.

Гита ҚАЛБАЕВА
журналист
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

17.04.2018
O'xshash xabarlar: