www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЧЕМПИОН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Дубай қаласында спорттың таэквондо түри бойынша бириншиликти қолға киргизген Шийрин Алланазарованың жеңиси Наманган ўәлаятында спорттың усы түри бойынша болып өткен Өзбекстан бириншилигинде 68 кг салмақта жеңимпаз болыўдай табыс пенен уласты.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет, тазалық, азадалық бар жерде ғана қут-берекет ҳәм саламатлық болады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық гәплери ҳәмийше қәлбимизде яд болып қалады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

МУҒАЛЛИМЛЕРДИҢ АВГУСТ КЕҢЕСИ

Халқымызда «Устаз атаңнан уллы» деген даналық гәп бар. Ҳақыйқатында да устазлық бул әдиўли кәсип. Президентимиз «Өзин ел исине бағышлаған, инсан тәрбиясына жанын пидә еткен жоқары мәртебели оқытыўшыларды, әзиз муғаллимлерди буннан былай да төбемизге көтеремиз» деп атап өткениндей, жоқары инсаныйлық пазыйлетлерге ийе, тәжирийбели узтазларымызға болған итибар жоқары дәрежеде.
[center]МУҒАЛЛИМЛЕРДИҢ АВГУСТ КЕҢЕСИ[/center]
24-август күни районлық халық билимлендириў мәкемелери хызметин методикалық тәмийинлеў ҳәм шөлкемлестириў бөлими тәрепинен муғаллимлердиң дәстүрий август кеңеси болып өтти.
Жыйналысқа билимлендириў тараўы хызметкерлери, мектеп директорлары ҳәм жәмийетлик шөлкем басшылары қатнасты.
Жыйналыста район ҳәкими Е.Сейтназаров шығып сөйлеп, бүгинги күни районымыздың билимлендириў тараўындағы жетискенликлерине сондай-ақ, районымыз аймағындағы 7 билимлендириў мәкемелерин гүз-қыс мәўсимине таярлаў мақсетинде жергиликли бюджет қаржылары есабынан капитал оңлаў ушын жәми 972 764 000 сумлық қаржы ажыратылғанлығын атап өтти.
[center]МУҒАЛЛИМЛЕРДИҢ АВГУСТ КЕҢЕСИ[/center]
Соң 2015-2016-оқыў жылы даўамында алып барылған жумыслар ҳәм ўазыйпалар ҳаққында районлық ХБМХМТҳШБ баслығы С. Қосназаровтың баянаты тыңланды.
Жыйналыста шығып сөйлеўшилер билимлендириў хызметкерлерин жаңа оқыў жылы менен қутлықлап, машақатлы жумысларында табыслар тиледи.
Буннан соң 2015-2016-оқыў жылы даўамында жетискенликке ерискен, атап айтатуғын болсақ, «Билимлер беллесиўи»ниң Өзбекистан Республикалық басқышында өзбек тили (мәмлекетлик тил) пәнинен 1-орынды ийелеген 1-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма билим бериў мектебиниң 8-класс оқыўшысы С.Бердимуратова және де «Жылдың ең жақсы мәна¬ўият үгит-нәсиятшысы» таңлаўының Республикалық басқышында 21-санлы мектеп директорының руўхый-ағартыішылық ислери бойынша орынбасары А.Айтымбетова, «Жылдың ең жақсы пән муғаллими» таңлаўында 2-орынды ийелеген 1-санлы мектептиң дене тәрбиясы пәни муғаллими Ә.Бегжанов, 32-санлы мектептиң экономика пәни муғаллими Ф.Доспаевалар район ҳәкиминиң ҳәм халық билимлендириў министриниң «Ҳүрмет жарлық»лары ҳәм естелик саўғалары менен сыйлықланды.
Август кеңеси районлық мәденият хызметкерлери тәрепинен таярланған концерт бағдарламасы менен даўам етти.
Биз де өз гезегинде машақатлы кәсип ийелери болған муғаллимлерди жаңа 2016-2017-оқыў жылының басланыўы менен қутлықлап келешек әўладларға тыянақлы билим бериўдеги ийгиликли жумысларында табыслар тилеймиз!

Руслан ЖАҢАБАЕВ
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

07.09.2016
O'xshash xabarlar: