www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЖАРЫС, ТАҢЛАЎ, КЕШЕЛЕР

Мектебимизде оқыўшылардың бос ў мазмунлы өткериў мақсетинде ҳәр қыйлы жарыс, таңлаў, кешелер шөлкемлестирилип барылады. Мине усындай жарыслардан бири «Китап-руўхый ғәзийне» атамасында болып өтти.

Xabardi oqi'w
07.02.2018

ТАРИЙХЫМЫЗДА ӨШПЕС ИЗ ҚАЛДЫРДЫ

[center][/center]Қаҳармансыз миллет болмайды. Бизиң мәмлекетимиздиң қаҳарманы, ғәрезсизлигимиздиң тийкарын салыўшы, халқымыздың атасы Ислам Әбдуғаниевич Каримов. Быйыл бул инсанның 80 жыллығы, бул сәне мәмлекетимиздиң барлық орынларында кең түрде белгиленбекте.

Xabardi oqi'w
07.02.2018

АЎЫЛЛАСЫМЫЗ ЖЕҢИМПАЗ

24-январь күни Нөкис қаласындағы Имам ийшан Муҳаммад жәмийетлик мешитинде «Өзбекстан Қуран оқыў жарысы – 2018» таңлаўының аймақлық басқышы болып өтти.

Xabardi oqi'w
02.02.2018

ҲӘКИМ ҲӘМ ЖАС ФЕРМЕРЛЕР

«Қутанкөл» агроэкономикалық кәсип-өнер колледжинде район ҳәкими, Өзбекистан жаслар аўқамы Нөкис районлық Кеңеси, район прокуратурасы ҳәм бир қатар тийисли тараў басшылары тәрепинен колледж питкериўшилери менен «Ҳәким ҳәм жас фермерлер» атамасында ашық сәўбет өткерилди.

Xabardi oqi'w
02.02.2018

БӘНТЛИК ТӘМИЙИНЛЕНЕДИ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 12-сентябрьдеги «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары ҳәм Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 5-октябрьдеги «Өзбекистан Республикасы Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министрлиги жанындағы Жәмийетлик жумыслар қоры жумысын шөлкемлестириў ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси тәрепинен тийисли қарар қабыл етилип, бир қатар илажлар әмелге асырылды.

Xabardi oqi'w
09.01.2018

МЕКТЕБИМИЗ ОҚЫЎ ЖЫЛЫНА ТАЯР

Мәмлекетимизде билимлендириў тараўына ҳәм келешегимиз болған жаслар тәрбиясына деген итибар күшли. Буған орынларда бой көтерген заманагөй көринистеги колледжлер, балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектеплери ҳәм спорт комплекслериниң қурылыслары мысал бола алады.
[center]МЕКТЕБИМИЗ ОҚЫЎ ЖЫЛЫНА ТАЯР[/center]
Соның бир дәлили сыпатында мектебимиз 2016-жылы инвестиция бағдарламасына кирип ири оңлаў жумыслары алып барылды. Мектебимиз имараты 422 орынға мөлшерленген болып қурылыс, монтаж ҳәм пардозлаў жумыслары заманагөй архитектура талаплары тийкарында алып барылды. Оңлаў жумыслары ўақтында химия, лингофон ҳәм лаборатория кабинетлери қурылып мектеп айна-қапылары алмастырылды. Асхана, мәжилислер залы, класс ханалары, суў ағарлар қайта оңланды.
[center]МЕКТЕБИМИЗ ОҚЫЎ ЖЫЛЫНА ТАЯР[/center]
Солай етип мектебимизге 539 млн сумлық оңлаў жумыслары алып барылды. Бунда «Ерназар систем строй» қурылыс жәмийетиниң қолы гүл қурылысшыларының мийнети алғысқа ылайықлы.
Жаңа оқыў жылы алдынан әмелге асырылған бул ийгиликли жумыслар билимлендириў ҳәм тәрбия жумысларының нәтийжелилигин жақсылаўға тийкар салады.
Бундай ғамхорлық ҳәм итибарлардан кейин, биз тәрбияшы педагоглар келешегимиз болған жасларды руўхый жетик, билимли, шаққан, зейинли, күшли, шыныққан ҳәм пидайы жаслар етип тәрбиялаўда аянбай мийнет етип өз үлеслеримизди қосамыз.

Сапура УЗАҚОВА
26-санлы мектеп директоры
скачать dle 10.5фильмы бесплатно

07.09.2016
O'xshash xabarlar: