www.aqmangittani.uz - Aqman'g'i't tan'i' gazetasi' web sayti gazeta 1969-ji'l 1-iyulden shi'g'a basladi'

ЧЕМПИОН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

Дубай қаласында спорттың таэквондо түри бойынша бириншиликти қолға киргизген Шийрин Алланазарованың жеңиси Наманган ўәлаятында спорттың усы түри бойынша болып өткен Өзбекстан бириншилигинде 68 кг салмақта жеңимпаз болыўдай табыс пенен уласты.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

М.НУРЖАНОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН ТУРНИР

Районымызда ҳәр жылы марҳум спортшы, жаслар устазы М.Нуржановтың естелигине арнап Республикалық көлемде спорт жарысларын өткериў дәстүрге айланған. Усы мүнәсибет пенен районымызда «Кеўилли стартлар» спорт ойынлары бойынша ашық турнир өткерилди.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

БИЗ НЕ УШЫН КИТАП ОҚЫЎЫМЫЗ КЕРЕК?

Бул сораўға ҳәр ким ҳәрқыйлы жуўап бериўи мүмкин. Өз көп жыллық устазлық тәжрийбемизден жуўап бериўге ҳәрекет етемиз. Китап оқыўға қуштарлық, инта адамның өзинде болыў керек. Китап оқыў туўралы данышпанлар бирқанша пикирлер айтқан: «Китап билим булағы», «Китапсыз билим жоқ», «Китап адамның досты», «Оқыған озар, оқымаған тозар». Китап инсан устазы. Китап адамды тәрбиялайды.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ТАЗАЛЫҚ ҲӘМ АЗАДАЛЫҚҚА ИТИБАР БЕРЕЙИК

Бәҳәр келиўи менен дөгерек әтирапты, турақ жайларды, оқыў дәргайларын ҳәм де мәҳәллелерди абаданластырыў бойынша ғалаба шембиликлер шөлкемлестириледи. Шембиликте тереклер ҳәкленип, мийўели ҳәм саяманлы терек нәллери егиледи, бизди қоршап турған ана-тәбияттың көркин бузып турған ҳәр қыйлы шығындылар алып тасланады ҳәм тазаланады. Себеби, мийнет, тазалық, азадалық бар жерде ғана қут-берекет ҳәм саламатлық болады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

ШӘРИЯТЫМЫЗҒА ЖАТ ҮРП-ӘДЕТЛЕР

Халқымыздың ағла пазыйлетлеринен бири-бул барлық исти сабыр-тақатлылық пенен атқарып, қыйыншылықларды төзимлилик пенен жеңе билиўи болып есапланады. Перзентлеримиз тәрбиясында да биз оларды жаслайынан сабырлы болыўға шақырамыз. Себеби, ата-бабаларымыздың «Сабыр түби сары алтын, сарғайған жетер муратқа, сабырсыз қалар уятқа» деп айтқан даналық гәплери ҳәмийше қәлбимизде яд болып қалады.

Xabardi oqi'w
17.04.2018

АЛБИНА ЖАРЫС ЖЕҢИМПАЗЫ

«Зумрадайлар давраси» дөгереги мектепке шекемги жастағы балалардың үйде өзин тутыў, ата-анасының айтқанына қулақ салыў, аға-инилерине ғамхорлық көрсетиў, туўры сөзли болыў, мийнет етиў, билим алыўға қызығыў, бос ўақтын бийкар өткизбеў, тазалыққа әмел етиў, үлкенлер алдында әдеп сақлаў сыяқлы бир қатар әдеп-икрамлылық қағыйдаларын өзинде жәмлеген. Бул бойынша 1-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде дөгерек шөлкемлестирилген болып, тәрбияшылар Б.Рзамбетова, З.Жуманиязова, З.Генжемуратова, Б.Оразымбетовалар арнаўлы сабақлықлар арқалы балаларға түсиндирип барады.
Жақында 1-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде Нөкис районлық ҳаял-қызлар комитети тәрепинен Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң 25 жыллығы мүнәсибети менен «Гөззал ҳәм бийтәкирарымсаң, муқаддес Ўатаным, жаным саған пидә, Өзбекистаным!» сүрени астында райондағы барлық мектепке шекемги билимлендириў мәкемелериниң тәрбияланыўшы қызлары арасында жарыс шөлкемлестирилди.
Жарысқа 7 МШБМ тәрбияланыўшылары ҳәм тәрбияшылары, олардың ата-аналары қатнасты.
Тәрбияланыўшы қызлар 5 шәрт бойынша өзлериниң билимин ҳәм шаққанлықларын көрсетти. Белгиленген шәртлер бойынша 1-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесиниң тәрбияланыўшысы Албина Орынбаева 69 балл топлап «Үлгили Зумрадай қыз» бағдарында жеңимпаз болды.
Албинадан келешекте буннан да жоқары жетискенликлерге ериседи деген үлкен нийетлеримиз бар.

А.ӘБИШОВА
1-санлы МШБМ психологи

скачать dle 10.5фильмы бесплатно

07.09.2016
O'xshash xabarlar: